Så placerar du sopkärlet

Miva tömmer i genomsnitt 45 000 sopkärl varje månad. För att det ska kunna göras på ett effektivt och rationellt sätt finns det flera saker du kan göra.

Du bestämmer själv när du vill ha ditt sopkärl tömt genom att ställa ut kärlet vid uppsamlingsplatsen/vägen den dag tömning ska ske. Har du kärlet på en permanent uppsamlingsplats gör du så här för att få kärlet tömt:

Sopkärl med pil på locket:
Sopkärlet töms när pilen på locket pekar mot körbanan.

Sopkärl utan pil på locket:
Sopkärlet töms när kärlets hjul är vända mot fastigheten.

Vid varje tömning av grönt kärl debiteras en hämtningsavgift plus eventuell viktavgift. Om kärlet är tomt, men placerat så att tömning önskas debiteras alltid en hämtningsavgift (gäller ej brunt kärl). Därför är det viktigt att vända kärlet rätt, särskilt om ditt sopkärl står på en permanent uppställningsplats.

Kundinformation på sopkärl

Om vi inte kan tömma ditt sopkärl eller om vi vill uppmärksamma dig på något annat hänger vår entreprenör en grön informationslapp på sopkärlets handtag, se bilden intill. Där framgår vad du bör åtgärda för att tömningen ska ske problemfritt vid nästa tillfälle.

Senast kl 6 - och låt det stå

 • Ställ ut kärlet senast kl 6 på tömningsdagen. Sophämtning sker mellan kl 6–22 och vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när ditt kärl blir tömt. Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det. Är kärlet inte utställt när sopbilen kommer får du vänta till nästa
  tömningstillfälle eller beställa budad tömning. Vintertid kan snö och halka försena sophämtningen rejält. Låt sopkärlet stå tills vi har tömt det.

Sopkärlets placering

 • Placera kärlet enligt pilmarkeringen på locket. Saknas pil, ställ kärlet med hjul vända in mot fastigheten.
 • Står kärlet bredvid annat kärl ska det finnas ett avstånd om minst 40 cm mellan kärlen. Detta gäller även om du själv har både ett grönt och ett brunt kärl.
 • Placera kärlet minst 1,5 meter från brevlåda, staket, bil eller dylikt.
 • Placera inte kärlet under träd eller liknande. Den fria höjden från marknivå ska vara 4,7 meter. Tänk även på att klippa grenar från träd och buskar som hänger ut över körbanan.
 • Ställ kärlet i samma höjdnivå som sopbilens färdväg och cirka 50 cm från vägbanan. Undantaget är om du fått en annan anvisning av ditt kärl samt gång- och cykelbanor där Miva markerat upp med en vit linje vart kärlet ska stå på tömningsdagen.
 • Tänker du bygga skärmskydd på din kärlplats, se våra riktlinjer.

Stängt lock

 • Fyll inte kärlet mer än att locket går att stänga. Ett 190 och 370 liters kärl får maximalt väga 70 kg.
 • Kontakta kundservice vid behov av fler kärl eller byte till ett större kärl.

Inga lösa sopor

 • Lägg alltid dina sopor i en soppåse.
 • Hushållsavfall, aska, slipdamm och liknande får inte läggas löst i kärlet, utan måste paketeras väl. Ej paketerad aska orsakar arbetsmiljöproblem för vår personal.
 • Sopor som ligger utanför kärlet kommer inte att hämtas
 • Kontakta Mivas kundservice vid behov av hämtning av extra säck.​

Vintertid

 • Vintertid kan snö och halka försena sophämtningen rejält. Låt sopkärlet stå tills vi har tömt det.​
 • Sopkärlet kan inte stå insnöat i plogvallen, utan du som fastighetsägare måste skotta fram ditt kärl. Tänk på att skotta både runt och under sopkärlet. Vid dragväg, som innebär att vår personal hämtar kärlet på annan plats, ska även dragvägen vara skottad och det måste finnas en öppning i plogvallen framför kärlet ut mot gatan.
 • Sätt gärna en reflex på ditt sopkärl. Det underlättar för vår entreprenör att snabbt se kärlet och förhindrar att någon kör på kärlet.
 • Sopa av snö och is från kärlet innan sophämtningen. Eventuell snö och is som sitter fast på kärlet och som lossnar under vägningen registreras som vägd sopvikt.
 • Plötsliga väderomslag kan innebära problem att tömma låsbara sopkärl. Du som har kärllås bör kontrollera att låset går att öppna när du ställer ut sopkärlet på sophämtningsdagen. Använd låsspray om låset inte går att öppna eller kärvar. Många låssprayer kan även med fördel användas förebyggande. Om låset inte går att öppna kan vår entreprenör tyvärr inte tömma ditt sopkärl.
 • När det är riktigt kallt händer det att sopor fryser fast i botten av kärlet och gör att kärlet inte kan tömmas ordentligt vid tömningstillfället. Det påverkar däremot inte viktavgiften eftersom kärlet vägs både före och efter tömning. Det bästa sättet att undvika det är att se till att både kärlet och påsarna är torra. Läs fler tips om hur du undviker fastfrusna sopor

Taxa och tilläggstjänster


Läs mer om taxan för hushållsavfall samt vilka tilläggstjänster, i form av exempelvis extra tömning och kärllås, som vi erbjuder. Här finns även information om möjlighet till reducerad taxa samt hur du ansöker om sådan.
Läs mer om taxan för hushållsavfall

Driftinformation

Vanliga frågor

Vad ska jag tänka på när jag beställer slamtömning på vintern?
Läs svaret här

Skriv ut dubbelsidigt

#37 Antalet utskrifter i Sverige ökar varje år. I bästa fall kan vi i alla fall halvera pappersmängden genom dubbelsidiga utskrifter.

Fler miljötips