Hämtning av hushållsavfall från bottentömmande behållare

Person kastar soppåse i djupbehållare under jord

Foto: sansac.se

Bottentömmande behållare kallas soptunnor som är delvis nedgrävda i marken. De finns i olika storlekar och i olika fabrikat. Miva varken säljer eller installerar bottentömmande behållare, men ser med fördel att de installeras där det finns stora mängder avfall.

Bottentömmande behållare finns för brännbart hushållsavfall, matavfall och förpackningar. Storleken på behållarna varierar från 300 liter till 5 kubikmeter. Inkastluckor finns i olika varianter beroende på behov och de kan även utrustas med lås så att bara behöriga har tillgång att slänga avfall i behållaren. Införskaffade och installation bekostas av fastighetsägaren.

Allt vanligare i flerfamiljshus

Bottentömmande behållare blir vanligare och vanligare i flerfamiljshus och samfälligheter.

Det är vanligt att man av säkerhetsskäl placerar bottentömmande behållare i utkanten av bostadsområdet för att slippa att sopbilen åker in mellan husen. Om det är möjligt att gräva ner behållaren på en skuggig plats är detta att föredra.

Om man vill kan man av hygienska skäl använda en innersäck i sin behållare. Vill man använda innersäck gör man en överenskommelse med entreprenören för avfallshämtningen om hur byten av säck ska gå till. Fastighetsägaren står kostnader för säckar och byte av säck.

Fördelar med djupbehållare

  1. Lägre temperatur för avfallet på sommaren.
  2. Brandsäkerheten ökar.
  3. Tar mindre plats i anspråk på brukbara ytor.
  4. I vissa fall kan man tömma mer sällan än tidigare.
  5. Anpassade inkastluckor minskar risken för felaktigt sorterade grovsopor.
Olika storlekar på djupbehållare

Foto: molok.se

Tömning av bottentömmande behållare

Miva tömmer bottentömmande behållare med kran och behållaren måste därför vara placerad så att lastbilen kan komma åt den utan att behöva lyfta behållaren/påsen över parkerade bilar eller byggnationer.

Precis som med vanliga sopkärl och containrar är det fastighetsägarens ansvar att se till att det är skottat och sandat inför tömning av behållaren samt att vägen dit är farbar. För vissa fabrikat av bottentömmande behållare betyder detta att fastighetsägaren måste skotta runt behållaren inför tömning.

Tömningsavgiften för en bottentömmande behållare styrs av gällande avfallstaxa. Fastighetsägaren väljer själv hur frekvent tömningen ska ske, dock max en gång i veckan. Det utgår ingen tömningsavgift vid tömning av behållare för matavfall.

Innan beställning av bottentömmande behållare

Det finns några saker som är särskilt viktiga att tänka på om ni överväger att skaffa en bottentömmande behållare.

  1. Behållaren ska vara utrustad med lyftöglor som är anpassad för krokar som används inom branschen.
  2. Totalvikten för behållare och avfall får inte överstiga 2 000 kg.
  3. Fastighetsägaren bör tänka på risken med hängande last vid val av placering av behållaren. Lyft över cykelbana och trottoar bör undvikas.
  4. Godkänt fallskydd ska finnas under tömning.
  5. Vägen till och från behållaren måste vara farbar för tunga fordon.

Kontakta gärna Miva för rådgivning innan beställning och installation av bottentömmande behållare. Vår allmänna rekommendation är att behållare för matavfall inte bör vara större än 2 kubikmeter eftersom den då kan bli för tung för kranen att lyfta. Hushållsavfall/ restavfall är däremot inte lika tungt som matavfall så där kan en större behållare användas.

Innan första tömning av bottentömmande behållare

Kontakta kundservice när det är dags att ta er nya bottentömmande behållare i drift. Via kundservice får ni hjälp att beställa tömning och hämtning av de kärl ni använt tidigare samt att registrera att ni fortsättningsvis ska ha tömning av behållare.

Ladda ner informationsblad om bottentömmande behållarePDF (pdf, 761.6 kB) 
Läs mer om taxan för hushållsavfall

Gå på loppis

#46 Att gå på loppis är ett kul sommarnöje för hela familjen. Chansen att göra fynd och hitta personliga inredningsdetaljer är riktigt stor. På köpet blir du Miljönär och bidrar till miljön genom att återbruka saker och ting.

Fler miljötips