Hämtning av grovavfall på Trysunda

Lämna grovavfall och vitvaror

Privatpersoner som är kund hos Miva kan lämna grovavfall till insamling vid två tillfällen under året. Grovavfallet transporteras till kajen i Köpmanholmen veckan efter insamlingen. Schemat nedan gäller 2021.

Tänk på att farligt avfall inte får lämnas till insamlingen, utan måste lämnas vid Må återvinningscentral.

Datum

 

Måndag 20 maj - söndag 30 maj

Fredag 20 augusti - söndag 29 augusti

Farligt avfall

Farligt avfall får inte lämnas till insamlingen på Trysunda, utan måste lämnas vid Må återvinningscentral.

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Verksamheter hänvisas i första hand till Må återvinningscentral. Miva kan även erbjuda hämtning av grovavfall från verksamheter, vilket debiteras med timkostnad samt kostnad för avfallet enligt gällande prislista. Kontakta kundservice för mer information.

Prislista för verksamhetsavfall vid Må återvinningscentral

Driftinformation

Skriv ut dubbelsidigt

#37 Antalet utskrifter i Sverige ökar varje år. I bästa fall kan vi i alla fall halvera pappersmängden genom dubbelsidiga utskrifter.

Fler miljötips