Hämtning av avfall på Norra Ulvön

Tömning av sopkärl 2019

På Norra Ulvön sker tömning av sopkärl på olika sätt under olika delar av året. Vecka 22–37 töms sopkärlen i Ulvö hamn respektive Ulvö byar under olika veckor enligt nedan. Schemat nedan gäller 2019.

Med Fritidshusabonnemang sommar får du tömt v. 20–37 och som permanentboende året om.

Vecka

Område

Intervall

1-21

Ulvö hamn och byar

Måndag, udda vecka

22

Ulvö hamn

Fredag

23

Ulvö byar

Fredag

24

Ulvö hamn

Fredag

25

Ulvö hamn och byar

Torsdag

26

Ulvö hamn

Måndag

27

Ulvö byar

Måndag

28

Ulvö hamn

Måndag

29

Ulvö byar

Måndag

30

Ulvö hamn

Måndag

31

Ulvö byar

Måndag

32

Ulvö hamn

Måndag

33

Ulvö byar

Måndag

34

Ulvö hamn

Fredag

35

Ulvö byar

Fredag

36

Ulvö hamn

Fredag

37

Ulvö byar

Fredag

38-52

Ulvö hamn och byar

Måndag, udda vecka

Lämna grovavfall, vitvaror och elektronik

Privatpersoner kan lämna grovavfall, vitvaror och elektronikavfall vid Fjären nedanstående datum och tider. Schemat nedan gäller 2019.

Datum

Tid

Tisdag 18 juni

12.00-15.00

Tisdag 2 juli

12.00-15.00

Tisdag 16 juli

12.00-15.00

Tisdag 30 juli

12.00-15.00

Tisdag 13 augusti

12.00-15.00

Hämtning av grovavfall, vitvaror och elektronik

Privatpersoner erbjuds hämtning av grovavfall, vitvaror och elektronik vid fastighet. För 265 kr har du möjlighet att få upp till fem kollin hämtade, vilket är samma system som tillämpas på fastlandet. Hämtningen sker samma datum som grovavfall kan lämnas vid Fjären enligt ovan. Beställningen görs till kundservice senast fredagen innan hämtningstillfället. För allas trevnad vill vi också påminna om att ställa ut avfallet så nära hämtningstillfället som möjligt!

Lämna farligt avfall

Privatpersoner kan lämna farligt avfall till miljöstationen vid slamlagunen nedanstående datum och tider. Schemat nedan gäller 2019.

Datum

Tid

Torsdag 20 juni

12.00-13.00

Torsdag 4 juli

12.00-13.00

Torsdag 18 juli

12.00-13.00

Torsdag 1 augusti

12.00-13.00

Torsdag 15 augusti

12.00-13.00

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Verksamheter hänvisas i första hand till Må återvinningscentral. Miva kan även erbjuda hämtning av grovavfall från verksamheter, vilket debiteras med timkostnad samt kostnad för avfallet enligt gällande prislista. Kontakta kundservice för mer information.

Prislista för verksamhetsavfall vid Må återvinningscentral

Ättika istället för sköljmedel

#42 Sköljmedel är en klassisk miljöbov som man bör undvika. Om man ändå vill mjuka upp kläderna kan man tillsätta 1-2 teskedar 24-procentig ättika med dubbelt så mycket vatten och häll i sköljmedelsfacket. Vill du ha lite doftande kläder kan du droppa i en till tre droppar eterisk doftolja.

Fler miljötips