Hämtning av avfall på Norra Ulvön

Tömning av sopkärl

Nytt för 2021 är att alla sopkärl på hela Ulvön töms samma vecka. Schemat nedan gäller 2021.

Kunder med fritidshusabonnemang sommar får sina kärl tömda vecka 23–39. Permanentboende har sophämtning året om.

Vecka

Område

Dag

1-21

Hela Ulvön

Måndag, udda vecka

23

Hela Ulvön

Fredag

25

Ulvö byar och företag*

Måndag

26

Ulvö hamn och företag*

Måndag

27

Hela Ulvön

Måndag

28

Ulvö hamn och företag*

Måndag

29

Ulvö byar och företag*

Måndag

30

Ulvö hamn och företag*

Måndag

31

Ulvö byar och företag*

Måndag

32

Ulvö hamn och företag*

Måndag

33

Hela Ulvön

Måndag

35

Hela Ulvön

Fredag

37

Hela Ulvön

Fredag

39

Hela Ulvön

Fredag

41-53

Hela Ulvön

Måndag, udda vecka

* Sophämtning sker endast hos de företag som meddelat vår kundservice att de önskar tömning varje vecka.

Lämna grovavfall, vitvaror och elektronik

Privatpersoner kan lämna grovavfall, vitvaror och elektronikavfall vid Fjären nedanstående datum och tider. Schemat nedan gäller 2021.

Datum

Tid

Tisdag 25 maj

12.00-15.00

Tisdag 6 juli

12.00-15.00

Tisdag 20 juli

12.00-15.00

Tisdag 3 augusti

12.00-15.00

Tisdag 17 augusti

12.00-15.00

Hämtning av grovavfall, vitvaror och elektronik

Privatpersoner erbjuds hämtning av grovavfall, vitvaror och elektronik vid fastighet. För 265 kr har du möjlighet att få upp till fem kollin hämtade, vilket är samma system som tillämpas på fastlandet. Hämtningen sker samma datum som grovavfall kan lämnas vid Fjären enligt ovan. Beställningen görs till kundservice senast fredagen innan hämtningstillfället. För allas trevnad vill vi också påminna om att ställa ut avfallet så nära hämtningstillfället som möjligt!

Lämna farligt avfall

Privatpersoner kan lämna farligt avfall till miljöstationen vid slamlagunen nedanstående datum och tider. Schemat nedan gäller 2021.

Datum

Tid

Torsdag 27 maj

12.00-13.00

Torsdag 8 juli

12.00-13.00

Torsdag 22 juli

12.00-13.00

Torsdag 5 augusti

12.00-13.00

Torsdag 19 augusti

12.00-13.00

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Verksamheter hänvisas i första hand till Må återvinningscentral. Miva kan även erbjuda hämtning av grovavfall från verksamheter, vilket debiteras med timkostnad samt kostnad för avfallet enligt gällande prislista. Kontakta kundservice för mer information.

Prislista för verksamhetsavfall vid Må återvinningscentral

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Tvätta utan blekmedel

#24 Använd tvättmedel utan blekmedel. Blekmedel till vittvätt kan köpas separat. I miljön kan kloret nämligen bilda skadliga och svårt nedbrytbara organiska klorföreningar.

Fler miljötips