Hämtning av avfall på Norra Ulvön

Tömning av sopkärl 2018

På Norra Ulvön sker tömning av sopkärl på olika sätt under olika delar av året. Vecka 20–42 töms sopkärlen i Ulvö hamn respektive Ulvö byar under olika veckor enligt nedan. Schemat nedan gäller 2018.

Vecka

Område

Intervall

1-19

Ulvö hamn och byar

Måndag, udda vecka

20

Ulvö hamn

Måndag

21

Ulvö byar

Fredag

22

Ulvö hamn

Fredag

23

Ulvö byar

Fredag

24

Ulvö hamn

Fredag

25

Ulvö hamn och byar

Torsdag

26

Ulvö byar

Måndag

27

Ulvö hamn

Måndag

28

Ulvö byar

Måndag

29

Ulvö hamn

Måndag

30

Ulvö byar

Måndag

31

Ulvö hamn

Måndag

32

Ulvö byar

Måndag

33

Ulvö hamn

Måndag

34

Ulvö byar

Fredag

35

Ingen tömning

 

36

Ulvö hamn

Fredag

37

Ingen tömning

 

38

Ulvö byar

Måndag

39

Ingen tömning

 

40

Ulvö hamn

Måndag

41

Ingen tömning

 

42

Ulvö byar

Måndag

43-52

Ulvö hamn och byar

Måndag, udda vecka

Lämna grovavfall, vitvaror och elektronik

Privatpersoner kan lämna grovavfall, vitvaror och elektronikavfall vid Fjären nedanstående datum och tider. Schemat nedan gäller 2018.

Datum

Tid

Tisdag 1 maj

12.00-14.00

Tisdag 19 juni

12.00-15.00

Tisdag 3 juli

12.00-15.00

Tisdag 17 juli

12.00-15.00

Tisdag 31 juli

12.00-15.00

Hämtning av grovavfall, vitvaror och elektronik

Privatpersoner erbjuds hämtning av grovavfall, vitvaror och elektronik vid fastighet. För 250 kr har du möjlighet att få upp till fem kollin hämtade, vilket är samma system som tillämpas på fastlandet. Hämtningen sker samma datum som grovavfall kan lämnas vid Fjären enligt ovan. Beställningen görs till kundservice senast fredagen innan hämtningstillfället. För allas trevnad vill vi också påminna om att ställa ut avfallet så nära hämtningstillfället som möjligt!

Lämna farligt avfall

Privatpersoner kan lämna farligt avfall till miljöstationen vid slamlagunen nedanstående datum och tider. Schemat nedan gäller 2018.

Datum

Tid

Torsdag 21 juni

12.00-13.00

Torsdag 5 juli

12.00-13.00

Torsdag 19 juli

12.00-13.00

Torsdag 2 augusti

12.00-13.00

Torsdag 16 augusti

12.00-13.00

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Verksamheter hänvisas i första hand till Må återvinningscentral. Miva kan även erbjuda hämtning av grovavfall från verksamheter, vilket debiteras med timkostnad samt kostnad för avfallet enligt gällande prislista. Kontakta kundservice för mer information.

Prislista för verksamhetsavfall vid Må återvinningscentral

Vanliga frågor

Vad händer om det bruna kärlet för matavfallet eller påshållaren går sönder?
Läs svaret här

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips