Frågor och svar om avfall och återvinning

Klicka på en fråga för att visa dess svar.

 • Min slambrunn ska tömmas men vägen är dålig, vad gör jag?
 • Vilken tid på dagen tömmer ni mitt sopkärl?
  Sophämtningsarbetet pågår under hela dagen, den aktuella hämtningsdagen. Det betyder att man kan få sitt sopkärl tömt alltifrån kl 6 på morgonen till kl 22 på kvällen. Sopkärlet måste vara utplacerat senast kl 6 på morgonen om man vill ha det tömt den dagen. Om det inte har blivit tömt på den tid som det normalt brukar tömmas, låt kärlet stå till dess att vi tömt det.
 • Hur går vägningen av hushållssopor till?
  Vid tömning kör sopbilen fram och ställer sig vid sidan om sopkärlet. Därefter lyfts kärlet upp, vägs och sedan vägs det en gång till när det är tömt. Vikten registreras tillsammans med identitetsbrickan på kärlet och förs över till en dator i bilen. Det är med andra ord mellanskillnaden som registeras och du betalar inte någon viktavgift för sopor som av olika anledningar blir kvar i kärlet. Läs mer
 • Hur vet jag när sopbilen kommer?
  Enklast använder du vår nya sökfunktion som finns på startsidan. Skriva bara in din adress och få besked om vilken dag sopbilen beräknas komma. Sophämtningsarbetet pågår under hela dagen, den aktuella hämtningsdagen. Det betyder att man kan få sitt sopkärl tömt alltifrån kl 6 på morgonen till kl 22 på kvällen. Sopkärlet måste vara utplacerat senast kl 6 på morgonen om man vill ha det tömt den dagen. Om det inte har blivit tömt på den tid som det normalt brukar tömmas, låt kärlet stå till dess att vi tömt det.Klicka för använda sökfunktionen
 • Jag misstänker att min granne har slängt avfall i mitt sopkärl. Vad kan jag göra?
  Du ansvarar för ditt sopkärl. Vad du kan göra är att köpa ett kärllås av oss. Läs mer
 • Mitt sopkärl tömdes inte. Vad beror det på?
  Om du har ställt ut kärlet i rätt tid, låt det stå tills vi har tömt det då vi på grund av oförutsedda händelser kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten.  
  Sophämtningsarbetet pågår under hela dagen och det betyder att man kan få sitt sopkärl tömt alltifrån klockan 6 på morgonen till klockan 22 på kvällen.Den som tömmer sopkärlet rapporterar på exakt klockslag varför ett kärl inte har tömts. Det kan till exempel bero på att kärlet står på fel plats eller är felvänt. Kontakta vår kundservice för att få information om varför ditt sopkärl inte har tömts. Du kan då antingen beställa en extra tömning eller vänta 14 dagar till nästa tömningstillfälle.Vid halt väglag eller kraftigt snöfall kan tömningen bli försenad. Låt alltid kärlet stå till dess att vi tömt det, vilket i extrema fall kan bli flera dagar senare än normalt.Tänk på att skotta och sanda bredvid och under ditt sopkärl. Vid dragväg, som innebär att vår entreprenör hämtar kärlet, ska även dragvägen vara skottad och sandad.
 • Hur mycket får ett sopkärl väga?
  Kärlet får maximalt väga 70 kg oavsett storlek på kärlet (190L 370L eller 660 L).
 • Hur gör jag om jag glömt att ställa ut sopkärlet?
  Du kan kontakta vår kundservice och beställa en extra tömning eller vänta 14 dagar till nästa tömningstillfälle.
 • Jag vill byta storlek på mitt sopkärl. Hur gör jag?
  Enklast gör du det direkt här via vår självservice. Du kan också kontakta vår kundservice. Vi byter ditt sopkärl inom tre veckor. Standardstorleken är 190 liter, men du kan också välja 370 liter. Kostnaden för att byta sopkärl debiteras enligt fastställd taxa. Observera att storleken på kärlet påverkar hämtningskostnaden. Läs mer om taxan för hushållsavfall
 • Mitt sopkärl har gått sönder. Hur gör jag?
  Kontakta vår kundservice. Vi ersätter kostnadsfritt sopkärl som gått sönder vid ett tömningstillfälle eller av normalt slitage.
 • Jag har inte så mycket sopor. Kan jag ändra så att mina sopor hämtas mer sällan?
  Du bestämmer själv när du vill ha ditt avfallskärl tömt. Vill du inte att kärlet ska tömmas, ställ inte ut det på uppsamlingsplatsen på tömningsdagen. Har du kärlet permanent på en uppsamlingsplats ska du vända kärlet åt andra hållet, det vill säga handtaget/gångjärnen mot vägen.
 • Tjänar Miva pengar på mina hushållssopor?
  Många tror felaktigt att Miva tjänar pengar på de hushållssopor vi samlar in. I själva verket har Miva stora kostnader för att ta om hand avfallet, och enligt självkostnadsprincipen får Miva inte tjäna pengar på dina sopor.För hushållsavfall delas taxan in i grundavgift, hämtningsavgift, viktavgift och eventuell tilläggsavgift. Vad är det då dessa avgifter ska täcka? Grundavgiften täcker våra kostnader för ett kärl, avfallsplanering, administration och service. Här ingår också att tillhandahålla våra återvinningscentraler. Grundavgiften betalas oavsett hur mycket eller litet sopor som du väljer att få hämtade.Hämtningsavgiften betalas per hämtningstillfälle och kärl. Avgiften täcker våra kostnader för att hämta ditt hushållsavfall.Viktavgiften baseras på vikten på det avfall som du lämnat i kärlet. Avgiften täcker våra kostnader för behandling av avfallet via förbränning och energiåtervinning. För att motivera källsortering är viktavgiften högre än behandlingskostnaderna. Den mellanskillnaden skulle annars ha ingått i grundavgiften.Det avfall som Miva kan sälja vidare är visst grovavfall, exempelvis trä- och metallavfall. Den intäkten finansierar i sin tur delar av återvinningscentralens kostnader.
 • Vad kostar det att få grovavfall hämtat från sin fastighet?
  Merparten av våra kunder väljer att själv lämna grovsopor/ vitvaror/ elektronik på våraåtervinningscentraler. För den som saknar bil finns dock möjlighet att beställa hämtning som debiteras med en administrativ avgift. I priset ingår att du får lämna upp till fem kollin. Ett kolli motsvarar ett föremål, t ex en säng, en barnvagn eller ett par skidor. Denna mycket subventionerade tjänst gäller kunder på fastlandet och norra Ulvön.Klicka på nedanstående länkar för aktuell avgift.Hämtning av grovavfall
  Hämtning av vitvaror och elektronik

 • När har återvinningscentralerna öppet?
  Vi har fem återvinningscentraler med olika öppettider. Återvinningscentralerna i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum har öppet en dag varje vecka, kl 13-20. Under vår och höst har vi utökat öppettiderna för återvinningscentralerna i Bjästa och Björna.
  Längst ner på alla sidor på webbplatsen kan du enkelt se vilka öppettider som gäller idag och klicka på namnet på återvinningscentralen för att se veckans öppettider för varje enskild återvinningscentral.
  Må återvinningscentralBjästa återvinningscentral
  Björna tillfälliga återvinningscentral
  Bredbyn återvinningscentral
  Husum tillfälliga återvinningscentral
 • Är det verkligen miljövänligt att diska ur förpackningar för återvinning?
  Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena. Det räcker att skölja bort det värsta, för hygienens skull. För att inte slösa energi är det naturligtvis bra att inte skölja ur förpackningarna under rinnande varmvatten.  
 • Jag har hört att det inte är någon idé att sortera eftersom allt ändå blandas ihop och läggs på tippen eller bränns upp. Är det sant?
  Alla olika sorters avfall skickas till återvinning var för sig. De som har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar måste lämna avfallet rent och väl sorterat för att de ska få betalt. Läs mer om hur du sorterar
 • Varför ska jag inte lägga kuvert i pappersinsamlingen?
  Limmet på kuverten är det största problemet. Det löses inte upp i processen i pappersbruket utan klumpar ihop sig. Det resulterar i sämre papperskvalitet eller i värsta fall makulering. Samma sak gäller för post-it-lappar. Kuvert och post-it-lappar lägger du i soppåsen som går till förbränning där avfallet omvandlas till energi.
 • Var ska man lämna nagellack och hårspray?
  Gammalt nagellack och sprayburkar är farligt avfall och ska lämnas till en återvinningscentral.
 • Vi har blöjbarn och undrar hur vi gör för att få reducerad taxa?
  I taxan som gäller från och med den 1 februari 2014 har möjligheten till reducerad viktavgift tagits bort. Orsaken till beslutet ta bort möjligheten till viktreduktion är att kommuner och landsting enligt kommunallagen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Via branschorganisationen Avfall Sverige har vi fått veta att det inte är förenligt med denna så kallade likställighetsprincip att erbjuda reducerad viktavgift. Behåller vi möjligheten till reducerad viktavgift finns en risk att någon prövar om det är förenligt med likställighetsprincipen. Branschorganisationen bedömer det som mycket tveksamt att frågan skulle hålla i en rättslig prövning. (Kommunallagen 2 kap, 2 §)Även kunder som tidigare haft reducerad viktavgift betalar från och med 1 februari 2014 ordinarie viktavgift.Frågor och svar om att reducering av viktavgift försvinner
 • Jag använder inkontinensskydd. Hur gör jag för att få reducerad taxa?
  I taxan som gäller från och med den 1 februari 2014 har möjligheten till reducerad viktavgift tagits bort.Orsaken till beslutet ta bort möjligheten till viktreduktion är att kommuner och landsting enligt kommunallagen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Via branschorganisationen Avfall Sverige har vi fått veta att det inte är förenligt med denna så kallade likställighetsprincip att erbjuda reducerad viktavgift. Behåller vi möjligheten till reducerad viktavgift finns en risk att någon prövar om det är förenligt med likställighetsprincipen. Branschorganisationen bedömer det som mycket tveksamt att frågan skulle hålla i en rättslig prövning. (Kommunallagen 2 kap, 2 §)Även kunder som tidigare haft reducerad viktavgift betalar från och med 1 februari 2014 ordinarie viktavgift.Frågor och svar om att reducering av viktavgift försvinner
 • Varför kan man inte längre ansöka om reducerad viktavgift?
  I taxan som gäller från och med den 1 februari 2014 har möjligheten till reducerad viktavgift tagits bort.Orsaken till beslutet ta bort möjligheten till viktreduktion är att kommuner och landsting enligt kommunallagen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Via branschorganisationen Avfall Sverige har vi fått veta att det inte är förenligt med denna så kallade likställighetsprincip att erbjuda reducerad viktavgift. Behåller vi möjligheten till reducerad viktavgift finns en risk att någon prövar om det är förenligt med likställighetsprincipen. Branschorganisationen bedömer det som mycket tveksamt att frågan skulle hålla i en rättslig prövning. (Kommunallagen 2 kap, 2 §)Även kunder som tidigare haft reducerad viktavgift betalar från och med 1 februari 2014 ordinarie viktavgift.Frågor och svar om att reducering av viktavgift försvinner
 • Hur vet jag när slambilen kommer?
  Enklast använder du vår sökfunktion som finns på startsidan. Skriva bara in din adress och få besked om när slambilen beräknas komma.Tänk på att vår entreprenör kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig.Klicka för använda sökfunktionen
 • Vad ska jag tänka på när jag beställer slamtömning på vintern?
  Visst går det att tömma slambrunnen på vintern. För att underlätta tömningen och göra arbetsmiljön säker för våra slambilschaufförer så finns det några saker att tänka på:
  • Vägen till slambilens uppställningsplats ska vara snöröjd och sandad och vara minst 3 meter bred.
  • Även stigen/vägen fram till slambrunnen ska vara snöröjd och eventuellt sandad.
  • Brunnen/tanken ska vara utmärkt med en käpp, flagga, plogpinne eller liknande så att den är synlig för chauffören.
  • Provöppna locket till brunnen/tanken så att det inte frusit fast.
  Om slambilschauffören inte kan tömma brunnen på grund av dåliga vägförhållanden, eller en brunn som inte går att hitta eller öppna, så kommer vi att debitera en framkörningsavgift.
  Läs mer om slamtömning och praktiska regler.
 • Vad är matavfall?
  Matavfall är sådant som blir över då du lagar mat eller har ätit. Exempel på matavfall är matrester (tillagade eller råa); bröd, kex, kakor och bullar; grönsaker, rotfrukter och frukt; kaffesump och kaffefilter; tesump och tepåsar; ris, mjöl och pasta; ägg och äggskal; skal från skaldjur; mindre ben från kött, fisk, fågel; popcorn, godis och choklad; blommor och blad (inte jord).

 • Varför erbjuds separat insamling av matavfall?
  eparat matavfallsinsamling är ett sätt att ta tillvara all den energi som finns i vårt matavfall. Beslutet att Örnsköldsviks kommun ska börja samla in matavfall grundar sig i Sveriges nationella miljömål där ett av målen innebär att resurshushållningen i livsmedelskedjan ska öka. Konkret innebär det att minst 50 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt så att växtnäring kan tas till vara. 40 procent av matavfallet ska dessutom behandlas så att också energi kan utvinnas. Det nationella målet ska vara verklighet innan 2018.Även i avfallsplanen för Örnsköldsviks kommun finns ett mål om att minst 35 % av matavfallet ska tas omhand så att växtnäring kan nyttjas. Vidare att energiinnehållet ska tillvaratas om det är ekonomiskt rimligt.
 • Kommer flerfamiljshus att kunna sortera sitt matavfall separat?
  Ja, men det är fastighetsägaren som fattar beslut om fastigheten ska ha separat matavfallsinsamling. Miva kommer att informera och stötta ägare till flerfamiljshus för att finna bra och praktiska lösningar. Prata gärna med din hyresvärd för att veta mer om planerna i din fastighet.

 • Hur påverkas jag som har eller vill ha egen hemkompost när Miva erbjuder seprat kärl för matavfall?
  Du som redan har eller önskar lägga ditt matavfall i en egen hemkompost kan göra det, och ska då endast ha ett grönt sopkärl. Du som har eller planerar skaffa hemkompost måste precis som tidigare anmäla detta till kommunens Miljö- och hälsoenhet.

 • Erbjuds även fritidshus möjlighet till separat insamling av matavfall?
  Nej, under införandeperioden 2014-2017 kommer fritidshus inte att erbjudas möjlighet till separat insamling av matavfall. Efter 2017 kommer Miva att utvärdera och bedöma om fritidshus ska ha möjlighet till separat insamling av matavfall.

 • Blir avfallstaxan högre när matavfall börjar sorteras separat?
  Nej, tvärtom. Eftersom vi vill bidra till att uppnå Sveriges nationella miljömål har taxan konstruerats för att uppmuntra så många som möjligt att sortera matavfallet separat. Den som väljer att göra det får en halverad viktavgift för avfallet i både det gröna och bruna kärlet. Den som inte gör något val behåller sitt gröna kärl och samma viktavgift som tidigare. Taxans slutliga utformning har beslutats av kommunfullmäktige i april 2014 och finns publicerad på vår webbplats miva.se.

 • Får jag ytterligare ett sopkärl om jag vill sortera matavfall separat?
  Ja, det nuvarande gröna sopkärlet kompletteras med ett brunt 140-literskärl för matavfall.
 • Jag vill sortera matavfall separat, hur gör jag?
  För att underlätta införandet av separat matavfallsinsamling har kommunen delats in i sex områden och våren 2017 ska separat insamling av matavfall ha erbjudits villor och flerbostadshus i hela kommunen.Vi har en preliminär områdesindelning, med reservation att förändringar kan ske under resans gång.Genom det informationsbrev som kommer i brevlådan märker du som är fastighetsägare (dock ej företag) när vi erbjuder insamling av matavfall i ditt område.Förutom praktisk information om insamling av matavfall fungerar i praktiken så medföljer även en valblankett. Eftersom det är frivilligt att sortera ut matavfallet separat krävs nämligen ett aktivt val av dig som kund. Tänk på att returnera valblanketten till Miva inom angiven tid för att du ska hinna få kärlet innan vi börjar med sparat insamling av matavfall i ditt område. För den som inte gör något val fungerar det gröna sopkärlet precis som vanligt.
 • Jag har så lite matrester, måste jag ändå ha ett brunt kärl för matavfall?
  Det är frivilligt att sortera ut matavfallet, men en miljöstyrande taxa tillämpas för att motivera dig som kund att välja det alternativet. Om du inte aktivt väljer ett brunt kärl fortsätter du att använda ditt gröna kärl precis som vanligt. Vår målsättning är såklart att minimera avfallsmängderna, men ofta blir det mer matavfall än man tror. De flesta av oss får matavfall i form av kaffesump/kaffefilter, fruktskal, äggskal och lite matrester. Även lite matavfall kan göra nytta. En papperspåse med matavfall ger energi så att du kan köra 2,5 km med en biogasbil.
 • Är det inte svårt eller äckligt att sortera matavfall separat?
  Nej, det är enkelt. Låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger det i papperspåsen som är avsedd för matavfall och som ingår i abonnemanget. Till din hjälp får du en praktisk slaskskrapa. Fyll påsen till max 3/4, så att du kan rulla ihop den ordentligt. Lägg sedan papperspåsen i det bruna kärlet.

 • Vad gör jag om det luktar illa från mitt bruna sopkärl?
  Ett sommarväder vi uppskattar gör det extra viktigt att hantera soporna på rätt sätt för att förhindra besvärande flugor och problem med lukt.Det främsta tipset är att byta påse ofta även om den inte är full – minst var tredje dag. Eftersom det inte är någon hämtningsavgift för det bruna kärlet rekommenderar vi också att du tömmer det vid varje tömningstillfälle. Så underviker du lukt
  • Skölj räkskal och lägg i tidningspapper innan du lägger skalet i påsen.
  • Lägg fiskrens och räkskal i frysen och släng det i samband med tömning av sopkärlet.
  • Knyt påsen ordentligt innan du lägger den i kärlet. Stäng papperspåsen för matavfall ordentligt genom att rulla ihop den innan du lägger den i kärlet.
  • Ställ sopkärlet på en skuggig plats och gärna utomhus istället för i ett soprum/skåp, så att det ventileras ordentligt.
  • Låt locket stå på glänt så att det kommer luft in i kärlet.
  • Tvätta kärlet invändigt efter tömning. Skölj ordentligt med vatten och skura med borste. Inga rengöringsmedel behövs. Häll gärna några droppar ättika i kärlet efteråt. Det tar bort dålig lukt och håller flugorna borta. Du kan även strö lite vanligt trädgårdskalk runt kanterna i kärlet och i botten. Flugorna trivs inte i varken sur eller basisk miljö.
  Så underviker du fukt
  • Använd alltid Mivas påshållare om du sorterar matavfall separat. Påshållaren gör att påsen luftas. Hink eller plastpåse göra att papperspåsen blöter igenom.
  • Låt avfallet rinna av ordentligt i slasken innan det läggs i påsen.
  • Lägg några tidningssidor i botten på påsen.
  • Släng hushållspapper och använda servetter tillsammans med matavfallet som suger upp en hel del av det fuktiga i påsen.
  • Låt kaffesump torka till en stund innan du slänger den i påsen.
  • Knyt påsen ordentligt innan du lägger den i kärlet. Stäng papperspåsen för matavfall ordentligt genom att rulla ihop den innan du lägger den i kärlet.
  • Blir papperspåsen för matavfall överfull och svår att rulla ihop kan du trä ytterligare en papperspåse över så att det blir tätt.
  Här hittar du fler tips om hur du tar hand om sitt sopkärl
 • Kan det uppstå lukt från matavfallet i köket och ute vid sopkärlet?
  Många kommuner har redan börjat samla in matavfall och erfarenheter från dem är att det faktiskt luktar mindre när man sorterar matavfallet separat. Anledningen är att papperspåsen med påshållaren ventilerar fukten och att matavfallet därmed håller sig torrare och ger upphov till mindre lukt än när det slängs i plastpåse. Dessutom slänger vi matavfall i sopkärlet redan idag där det blandas med annat avfall, så egentligen byter matavfallet bara kärl och samlas koncenterat i det bruna kärlet. Om du har illaluktande avfall som räk- eller kräftskal kan du skölja det i vatten. När vattnet runnit av kan du slå in det i lite tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen. Tänk också på att byta påse minst var tredje dag även om den inte är full. Det är viktigt att du kan vika ihop påsen ordentligt innan du lägger den i det bruna kärlet för att minska risken för att påsen läcker eller går sönder.
 • Hur ofta kommer det bruna kärlet för matavfall att tömmas?
  Det bruna kärlet kommer att tömmas enligt samma schema som det gröna kärlet med hjälp av så kallade tvåfacksbilar där matavfall och övrigt restavfall kan samlas in i två separata fack vid samma tömningstillfälle.

 • Vilket matavfall ska man lägga i det bruna kärlet?
  I papperspåsen lägger du matavfall, det vill säga allt som blir över då du lagar mat eller har ätit.Detta kan du lägga i papperspåsen
  • Matrester (tillagade eller råa)
  • Bröd, kex, kakor och bullar
  • Grönsaker, rotfrukter och frukt
  • Kaffesump och kaffefilter
  • Tesump och tepåsar
  • Ris, mjöl, pasta
  • Ägg och äggskal
  • Skal från skaldjur
  • Mindre ben från kött, fisk, fågel
  • Popcorn, godis och choklad
  • Blommor och blad (inte jord)
  Detta är exempel på vad som inte ska läggas i papperspåsen
  • Tobak – fimpar och snus
  • Tuggummi
  • Mjuk plast/plastfolie
  • Jord, lera, sand och grus
  • Kattsand
  • Blöjor
  • Bindor och tamponger
  • Textilier
  • Dammsugarpåsar
  • Grillkol och aska

 • Vad gör jag om påsarna till matavfallet tar slut?
  Den årliga leveransen av papperspåsar upphör och ersätts med fler och mer tillgängliga platser där påsar kan hämtas. Du kan hämta påsar på Mivas alla återvinningscentraler i Bjästa, Bredbyn, Björna, Husum och på Må eller hos Mivas kund­service på Sjögatan i Örnsköldsvik. Du kan även hämta fler påsar i ett antal utvalda livsmedelsbutiker runt om i kommunen. Här kan du se var du kan hämta fler matavfallspåsar.Fastighetsägare till flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och verksamheter kan beställa extra matavfallspåsar för leverans till en kostnad genom att kontakta Mivas kunderservice.
 • Vad händer om det bruna kärlet för matavfallet eller påshållaren går sönder?
  Går det bruna kärlet sönder anmäler du det till kundservice, så kommer vi och byter ut kärlet. Det fungerar på samma sätt som om det gröna kärlet skulle gå sönder. Går påshållaren sönder kan du hämta en ny på Mivas återvinningscentraler samt hos vår kundservice på Sjögatan 4A. Där kan du även hämta flera papperspåsar om du årsförbrukning skulle ta slut?

 • Vad händer om jag inte använder mitt bruna sopkärl för matavfall?
  Har du inte använt ditt kärl under sex månader kommer vi att informera dig om detta. Om du ändå inte använder ditt bruna sopkärl och får fortsättningsvis slänga matavfall som brännbart hushållsavfall i det gröna kärlet med den högre viktavgiften. Miva kommer också att hämta tillbaka det bruna kärlet.

 • Vad händer med matavfallet som sorteras separat i brunt kärl?
  Matavfallet i Örnsköldsviks kommun mellanlagras på Må avfallsanläggning och transporteras för närvarande till en biogasanläggning i Härnösand för rötning. Det innebär att matavfallet återvinns och blir biogas till fordon och gödsel till exempelvis skogen.
 • Andra kommuner har plastpåsar till matavfallet, varför inte Örnsköldsvik?
  Vissa kommuner har valt att använda en påse av majsstärkelse till matavfallet. Påsen påminner om en plastpåse, men bryts ner fortare än en vanlig plastpåse.Matavfallet i vår kommun kommer att rötas, vilket ger den största miljönyttan då man tar tillvara både energi och näringsämnen ur matavfallet. Till den metoden passar papperspåsar bäst. Att röta mataavfall i t ex majsstärkelsepåsar ger ofta problem i rötningsprocessen. Därför är det också viktigt att du endast använder de papperspåsar som vi tillhandahåller.Papperspåsen är dessutom mer miljöanpassad. Majsstärkelsepåsen består endast av cirka 50 % majsstärkelse och resten är polyester framställd ur råolja. Majsstärkelsepåsen är alltså inte en produkt helt framställd ur förnyelsebar råvara.Papperspåsen ventilerar dessutom bättre, vilket minskar fukten från matavfallet. Det gör att påsens vikt minskar, vilket ger färre tunga transporter. Papperspåsen är dessutom välbeprövad och används i 79 % av de kommuner i Sverige som redan har matavfallsåtervinning. Analyser visar att det är mindre felsortering när papperspåsar används.Se film från vår påsleverantör om varför och hur du använder papperspåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Vilket matavfall ska man lägga i det bruna kärlet?
Läs svaret här

Rensa avloppet varje månad

#33 Rensa avlopp i både handfat och dusch en gång i månaden så förebygger du stopp och dålig lukt. Använd aldrig propplösare - det är inte bra för rören som kan skadas. Om du får stopp, prova istället att hälla i en ganska stor mängd hett vatten. Om det inte fungerar, lös en kopp bikarbonat och en kopp salt i en kastrull med kokande vatten, och häll detta i avloppet. Om det ändå inte fungerar, kontakta Miva.

Fler miljötips