Choklad

Gnid in diskmedel och tvätta.

Köpt sånt som kan lagas

#18 Välj varor med lång livslängd och som kan repareras om de går sönder.

Fler miljötips