Förebygga avfall

5. Deponera 1. Minska avfall 2. Använd igen 3. Återvinn material 4. Utvinn energi 5. Deponera

I Sverige är vi duktiga på att återvinna vårt avfall. Men jordens resurser är begränsade och det skulle behövas 4,2 jordklot om hela jordens befolkning skulle ha samma levnadsvanor som majoriteten i Sverige. Därför behöver vi klättra högre upp i den så kallade avfallstrappan.

Avfallstrappan består av fem steg och visar i vilken ordning det ur miljösynpunkt är bäst att hantera avfallet. Ju högre upp i trappan, desto bättre är det för miljön.

Trappan är uppbyggd efter en hierarki som grundar sig på EU-direktiv och inom avfallsområdet används den som prioriteringsordning för lagstiftning och politiska beslut. Avfallstrappan styr därför Mivas verksamhet och vår övergripande avfallsplan, men den ska även styra sättet vi alla minskar och sorterar våra sopor. Målet är att befinna sig så högt upp i trappan som möjligt.

Försök alltid att hålla dig högt upp i trappan. Att minska sitt avfall är alltså bättre än att återanvända, att återanvända är bättre än att återvinna material, och så vidare. Generellt behöver vi minimiera vårt avfall och öka återanvändningen. Alltså klättra till de översta stegen i avfallstrappan. Och det behöver faktiskt inte vara så svårt.
Ladda ner informationsblad om avfallstrappan Pdf, 508.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 508.6 kB)

1. Minska avfall - Det du inte skaffar behöver du inte slänga

Att minska sitt avfall ska inte förväxlas med sopsortering som ju inte innebär att den totala mängden avfall minskar. Att minska avfall är sådant vi kan göra i förebyggande syfte innan avfallet ens uppstår.

Hur då?

 • Miljönär-handla i Örnsköldsviks kommun
 • Köp bara det du verkligen vill ha eller behöver. Och satsa på produkter av hög kvalitet som håller länge.
 • Låna eller hyr saker du bara behöver vid enstaka tillfällen.
 • Dela saker med grannar och vänner, t ex genom bilpool.
 • Ge bort upplevelser och tjänster istället för vanliga paket, t ex ett bio- eller restaurangbesök.
 • Besök biblioteket som är så mycket mer än böcke. På många bibliotek kan man också låna TV-spel, filmer, skivor, ljudböcker, tidningar och magasin. Helt gratis!
 • Planera dina matinköp för att inte behöva slänga mat som blivit för gammal.
 • Välj produkter som innehåller så lite gifter som möjligt.
 • Köp refill när det är möjligt.
 • Handla i tygpåse istället för plastpåse.
 • Använd tunnare plastpåsar till avfall.
 • Drick kranvatten istället för vatten på flaska eller burk.
 • Köp råvaror istället för färdiglagad och förpackad mat.

2. Använd igen - Det som är skräp för en är ett fynd för en annan

Det är både nyttigt och roligt att hitta nya användningsområden för gamla saker. Och att köpa begagnade saker eller reparera saker som gått sönder. För möbler kan vi tipsa om Startpunkten och deras tält/container på våra återvinningscentraler. Där kan du lämna in möbler som du tröttnat på, så renoveras dem och säljs som nya i Startpunkten återvinningsbutik.

Hur då?

3. Återvinn material - Det du återvinner behöver inte utvinnas

Du kan sortera ut alla förpackningar, tidningar och annat avfall som kan återvinnas till nytt material.

Hur då?

 • Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation. Läs mer om återvinningsstationer
 • Panta burkar och flaskor så att de kan bli nya burkar och flaskor.
 • Grovsopor, elektronikavfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet sorteras på en återvinningscentral för att återvinnas så långt det är möjligt. Läs mer om våra återvinningscentraler

4. Utvinn energi - Det du måste kasta blir el och värme

När du sorterar brännbart avfall på rätt sätt (utan metaller och annat farligt material, och utan material som går att återvinna) bidrar du till att utsläppen vid förbränningen blir låga och mängden aska minskar.

Hur då?

 • Brännbart avfall slängs i sopkärlet för att sedan förbrännas och omvandlas till el och värme.
 • Brännbart avfall som inte får plats i sopkärlet lämnas på en återvinningscentral för att förbrännas och omvandlas till el och värme.

5. Deponera - Det som ska ut ur kretsloppet ska in i deponin 

Om inget av alternativen är möjliga är sista utvägen att deponera. Här vill vi lägga så lite som möjligt då deponering betyder slutförvaring och att avfallet inte behandlas igen när det väl har lagts i marken. Att lägga på deponi görs alltid på ett miljösäkert sätt för att skydda mark och grundvatten.

Hur då?

 • Det avfall som inte går att återanvända, återvinna eller energiutvinna och som inte är farligt för miljön läggs på särskilt avfallsupplag, så kallad deponi. I den kategorin ingår exempelvis spegelglas och isolering. I dag går mindre än 1 % av hushållens avfall till deponi.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Vad kan vårt företag göra med byggavfall som kan återvinnas?
Läs svaret här

Fyll diskmaskinen

#1 Fyll disk- och tvättmaskinen helt innan den körs.

Fler miljötips