Förebygga avfall

5. Deponera 1. Minska avfall 2. Använd igen 3. Återvinn material 4. Utvinn energi 5. Deponera

I Sverige är vi duktiga på att återvinna vårt avfall. Men jordens resurser är begränsade och vi behöver klättra högre upp i avfallstrappan. Det skulle behövas 3,5 jordklot om hela jordens befolkning skulle ha samma levnadsvanor som majoriteten i Sverige.

Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och som styr hur avfallet ska tas om hand. Avfallstrappan styr därför Mivas verksamhet och den ska även styra sättet vi alla minskar och sorterar våra sopor. Målet är att befinna sig så högt upp i trappan som möjligt.

Avfallstrappan består av fem steg och visar i vilken ordning det ur miljösynpunkt är bäst att hantera avfallet. Ju högre upp i trappan, desto bättre för miljön.

Trappan hjälper dig också att minska dina sopor. Försök alltid att hålla dig högt upp i trappan. Att minska sitt avfall är alltså bättre än att återanvända, att återanvända är bättre än att återvinna material, och så vidare.
Ladda ner informationsblad om avfallstrappanPDF (pdf, 508.6 kB)

1. Minska avfall - Det du inte skaffar behöver du inte slänga

Att minska sitt avfall ska inte förväxlas med sopsortering som ju inte innebär att den totala mängden avfall minskar. Att minska avfall är sådant vi kan göra i förebyggande syfte innan avfallet ens uppstår.

Hur då?

 • Miljönär-handla i Örnsköldsviks kommun
 • Köp bara det du verkligen vill ha eller behöver. Och satsa på produkter av hög kvalitet som håller länge.
 • Låna eller hyr saker du bara behöver vid enstaka tillfällen.
 • Dela saker med grannar och vänner, t ex genom bilpool.
 • Ge bort upplevelser och tjänster istället för vanliga paket, t ex ett bio- eller restaurangbesök.
 • Besök biblioteket som är så mycket mer än böcke. På många bibliotek kan man också låna TV-spel, filmer, skivor, ljudböcker, tidningar och magasin. Helt gratis!
 • Planera dina matinköp för att inte behöva slänga mat som blivit för gammal.
 • Välj produkter som innehåller så lite gifter som möjligt.
 • Köp refill när det är möjligt.
 • Handla i tygpåse istället för plastpåse.
 • Använd tunnare plastpåsar till avfall.
 • Drick kranvatten istället för vatten på flaska eller burk.
 • Köp råvaror istället för färdiglagad och förpackad mat.

2. Använd igen - Det som är skräp för en är ett fynd för en annan

Det är både nyttigt och roligt att hitta nya användningsområden för gamla saker. Och att köpa begagnade saker eller reparera saker som gått sönder. För möbler kan vi tipsa om Startpunkten och deras tält/container på våra återvinningscentraler. Där kan du lämna in möbler som du tröttnat på, så renoveras dem och säljs som nya i Startpunkten återvinningsbutik.

Hur då?

3. Återvinn material - Det du återvinner behöver inte utvinnas

Du kan sortera ut alla förpackningar, tidningar och annat avfall som kan återvinnas till nytt material.

Hur då?

 • Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation. Läs mer om återvinningsstationer
 • Grovsopor, elektronikavfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet sorteras på en återvinningscentral för att återvinnas så långt det är möjligt. Läs mer om våra återvinningscentraler

4. Utvinn energi - Det du måste kasta blir el och värme

När du sorterar brännbart avfall på rätt sätt (utan metaller och annat farligt material, och utan material som går att återvinna) bidrar du till att utsläppen vid förbränningen blir låga och mängden aska minskar.

Hur då?

 • Brännbart avfall slängs i sopkärlet för att sedan förbrännas och omvandlas till el och värme.
 • Brännbart avfall som inte får plats i sopkärlet lämnas på en återvinningscentral för att förbrännas och omvandlas till el och värme.

5. Deponera - Det som ska ut ur kretsloppet ska in i deponin 

Om inget av alternativen är möjliga är sista utvägen att deponera, det vill säga att lägga ner avfallet på hög. Strävan är att hela tiden minska andelen deponiavfall. Att lägga på deponi måste göras på ett miljösäkert sätt för att skydda mark och grundvatten.

Hur då?

 • Det avfall som inte går att återanvända, återvinna eller energiutvinna och som inte är farligt för miljön läggs på särskilt avfallsupplag, så kallad deponi. I den kategorin ingår exempelvis spegelglas och isolering.

Vanliga frågor

Finns det möjlighet att lämna saker för återbruk på Mivas återvinningscentraler?
Läs svaret här

Smaksätt kranvattnet

#11 Bär inte hem smaksatt vatten från affären. Smaksätt själv ditt eget kranvatten med exempelvis citronskal, skivor av apelsin, lime eller tunna gurkskivor.

Fler miljötips