Vår- och höströj på våra återvinningscentraler med extraöppet

Imagebild för skräpplockardagarna

I nuläget vet vi inte hur snabb eller omfattande smittspridningen av Coronaviruset kommer att bli. För att minska smittspridningen blir dock upplägg och omfattning av årets röjardagar på våra återvinningscentraler mycket förenklad.

Välkommen till...

Husum återvinningscentral
lördag den 9 maj, kl 10-14
Genomförs som planerat genom att enbart erbjuda extra öppethållande denna dag, men utan sociala kringaktiviteter.

Björna återvinningscentral
lördag den 16 maj, kl 10-14

Genomförs som planerat genom att enbart erbjuda extra öppethållande denna dag, men utan sociala kringaktiviteter.

Bredbyn återvinningscentral
lördag den 29 augusti, kl 10-14
Genomförs som planerat genom att enbart erbjuda extra öppethållande denna dag, men utan sociala kringaktiviteter.

Bjästa återvinningscentral
lördag den 5 september, kl 10-14
Genomförs som planerat genom att enbart erbjuda extra öppethållande denna dag, men utan sociala kringaktiviteter.

Skriv ut dubbelsidigt

#37 Antalet utskrifter i Sverige ökar varje år. I bästa fall kan vi i alla fall halvera pappersmängden genom dubbelsidiga utskrifter.

Fler miljötips