Vår- och höströj på våra återvinningscentraler med extraöppet

Imagebild för skräpplockardagarna

I nuläget vet vi inte hur snabb eller omfattande smittspridningen av Coronaviruset kommer att bli. För att minska smittspridningen blir dock upplägg och omfattning av årets röjardagar på våra återvinningscentraler mycket förenklad.

Välkommen till...

Husum återvinningscentral
lördag den 9 maj, kl 10-14
Genomförs som planerat genom att enbart erbjuda extra öppethållande denna dag, men utan sociala kringaktiviteter.

Björna återvinningscentral
lördag den 16 maj, kl 10-14

Genomförs som planerat genom att enbart erbjuda extra öppethållande denna dag, men utan sociala kringaktiviteter.

Bredbyn återvinningscentral
lördag den 29 augusti, kl 10-14
Genomförs som planerat med extra öppethållande. Beslut om sociala kringaktiviteter fattas i juni.

Bjästa återvinningscentral
lördag den 5 september, kl 10-14
Genomförs som planerat med extra öppethållande. Beslut om sociala kringaktiviteter fattas i juni.

Driftinformation

Lukta och smaka först

#8 10-20 procent av alla inköpta livsmedel slängs helt i onödan, vilket är ett slöseri som kostar ett genomsnittligt hushåll omkring 5 300 kronor om året. De pengarna kan du göra annat för om du vågar lukta och smaka på mat du överväger att slänga.

Fler miljötips