Wellpapp

En kartong - symbol för wellpapp

Exempelvis stora kartonger, flyttlådor, papprör och rullwellpapp.

Fler exempel i vår sorteringsguide. Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras.

Här kan du lämna wellpapp

Inte det här

Frigolit och plastemballage (sorteras som plastförpackning på en återvinningsstation).

Tänk på!

  • Endast tomma kartonger och lådor sorteras som wellpapp.

Vad händer sen?

Wellpapp räknas som hushållsförpackning och omfattas av producentansvaret där Förpackningsinsamlingen, FTI, ansvarar för insamlingen. Material av wellpapp transporteras till Fiskeby Board i Norrköping där de återvinns till ny kartong och ytskikt på gipsskivor.

Hjälpte informationen på sidan dig?