Stubbar

En stubbe med rötter - symbol för stubbar & rötter

Exempelvis stubbar och rotverk som varit under mark och som kan innehålla stenar.

Fler exempel i vår sorteringsguide. Sök på det du vill återvinna, så får du veta hur det ska sorteras.

Här kan du lämna stubbar

Inte det här

Vedträ, stockar och huggkubbar (sorteras som ris på en återvinningscentral)

Tänk på!

  • Stubbar sorteras separat på Må återvinningscentral, men du som besöker någon av våra övriga återvinningscentraler bör fråga personalen hur stubbar ska sorteras.

Vad händer sen?

Stubbarna krossas och energiutvinns.

Hjälpte informationen på sidan dig?