Energiåtervinning (Brännbart)

Symbol för energiåtervinning

Exempelvis skumgummimadrasser, möbeldynor, mattor och större frigolit. Allt brännbart avfall som inte ryms i ditt sopkärl.

Även lupiner och andra invasiva växter ska sorteras som brännbart. Detta eftersom de bland annat konkurrerar ut vanliga ängsblommor och som kommunen därför aktivt bekämpar.

Här kan du lämna till energiåtervinning

Inte det här

  • Pappers- och plastförpackningar (sorteras som pappers- respektive plastförpackning på en återvinningsstation), brännbart material över 80 cm (sorteras som tyg- och skinnsoffor på en återvinningscentral), metallmöbler (sorteras som metall på en återvinningscentral) och trämöbler (sorteras som trä på en återvinningscentral).

Tänk på!

  • Tänk på att hårt material max får vara 80 cm långt för att sorteras som Energiåtervinning. Längre material ska kastas i containern Stoppade möbler på en återvinningscentral.
  • Allt avfall som dammar (t ex isolering och sågspån) måste vara förpackat i genomskinliga säckar eller dylikt för att få lämnas.

Vad händer sen?

Brännbart avfall transporteras till avfallsförbränningsanläggning för energiutvinning i form av el och fjärrvärme. Därför heter kategorin numera Energiåtervinning.

Hjälpte informationen på sidan dig?