Tidningar och papper

En tidning - symbol för tidningar

Exempelvis dags- och veckotidningar, magasin, tidskrifter, kataloger, broschyrer, reklamblad, kontorspapper och pocketböcker.

Här kan du lämna tidningar och papper

Inte det här

Kuvert (sorteras som hushållsavfall i sopkärlet), pappersförpackningar som exemelvis mjölkförpackningar, presentpapper, postorderomslag till böcker/cd/dvd (sorteras som pappersförpackning på en återvinningsstation), andra böcker än pocketböcker (sorteras som hushållsavfall i sopkärlet).

Tänk på!

  • Papperskassen som du burit dina tidningar i lägger du i behållaren för pappersförpackningar. Ta även bort plastomslag runt tidningar och reklam.

Tidningar och papper kommunalt ansvar från 2022

Från 2022 omfattas tidningar och papper inte av producentansvar, utan är nu ett avfall under kommunens ansvar. Precis som tidigare lämnar du däremot tidningar och papper på återvinningsstationen.

Vad händer sen?

Tidningar och returpapper transporteras till pappersbruk där de återvinns för att bli nya tidningar eller toalett- och hushållspapper.

Hjälpte informationen på sidan dig?