Explosiva varor

Exempelvis vapen, ammunition med tändmedel, sprängämnen, fyrverkerier, raketer, nödbloss och andra pyrotekniska produkter.

Här kan du lämna explosiva varor

Här kan du lämna fyrverkerier

Inte det här

Tomhylsor (sorteras som metall på en återvinningscentral), avskjutna fyrverkeri och raketer (sorteras som hushållsavfall i sopkärlet).

Tänk på!

  • Allt som innehåller krut eller andra tändmedel är brandfarligt och explosivt. Se därför till att hålla det borta från öppen eld.
  • Du måste alltid ringa polisen för att få vägledning hur du ska lämna sprängämnen. Du får inte komma oanmäld till polisstationen med sprängmedel.

Vad händer sen?

Inlämnade vapen transporteras till SKL som är den enda organisation som får skrota vapen. Sprängämnen, ammuniation och fyrverkerier transporteras till Bofors Test Center för destruktion. Destruktionen sker på ett miljövänligt sätt och på platser långt från befolkade områden. Destruktionen utförs genom öppen förbränning, förbränning i slutna destruktionskammare eller sprängning.

Hjälpte informationen på sidan dig?