Matavfall

Matavfall är sådant som blir över då du lagar mat eller har ätit. I Örnsköldsviks kommun kan man välja att sortera sitt matavfall separat istället för att lägga det med övrigt restavfall.

En sopbil tömmer ur sitt innehåll med bruna matavfallspåsar som ligger i en stor hög på golvet

Matavfallet sorteras då i särskilda papperspåsar som du lägger i ett brunt sopkärl som töms av Miva. Du som inte har valt ett brunt sopkärl för matavfall slänger ditt matavfall som restavfall i det gröna kärlet.

Exempel på matavfall är matrester, bröd, kaffesump, tepåsar, mindre ben från kött, fågel och fisk, blommor och blad (inte jord), servetter och hushållspapper.

Sopkärlet töms var fjortonde dag

De bruna sopkärlen töms samtidigt som de gröna kärlen med restavfall med hjälp av så kallade tvåfacksbilar. Matavfall hamnar i det ena facket och övrigt restavfall i det andra.

Miva hämtar ditt matavfall varannan vecka året runt. Du bestämmer själv om och när du vill ha ditt/dina sopkärl tömda och om du vill tömma båda kärlen eller bara något av dem vid varje tillfälle.

Sophämtning vardagar kl 06-22

All sophämtning inom Örnsköldsviks kommun sker normalt vardagar mellan kl 06-22.

Plockanalys visar hur duktiga vi är på att sortera

Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd avfall från gröna och/eller bruna sopkärl plockas ut och sorteras. Resultat redovisas och allt sammanställs i en rapport.

Syftet med en plockanalys är att få en bild av vad och hur mycket hushållen i Örnsköldsvik slänger i sina sopkärl. På så sätt får vi också ett underlag för att bedöma vilka återvinningsbara avfallsslag som inte sorteras ut.

Resultatet av plockanalysen används sedan för att arbeta med och följa upp de mål som finns i kommunens avfallsplan. Plockanalysen kan också användas som underlag för informationsinsatser till hushållen.

Hjälpte informationen på sidan dig?