Förpackningar

Förpackningar innehåller värdefullt material och ska källsorteras från övrigt hushållsavfall och lämnas på återvinningsstationer eller i återvinningsrum som ofta finns vid flerbostadshus.

Exempel på olika förpackningar med glasflaskor, ketchupflaskor, korkar, konsvervburkar, toalettrulle

Alltid till en återvinningsstation

Hushållsförpackningar och tidningar ska lämnas till återvinning på en återvinningsstation. Om du bor i en fastighet med egen insamling lämnar du dem där.

Tidningar och förpackningar ska alltså inte läggas i det egna sopkärlet eller lämnas på en återvinningscentral.

Förpackningsinsamlingen, FTI, har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt. Insamlingen sker bland annat via cirka 5 000 återvinningsstationer runtom i landet. Stationerna städas nästan en halv miljon gånger per år och behållarna töms cirka 2 000 000 gånger.

Matrester, bildelar eller gamla möbler är exempel på avfall som inte ska lämnas på återvinningsstationen, men som ibland ändå hamnar här och bidrar till nedskräpning.

Synpunkter och frågor

Har du frågor om hur återvinningsstationerna sköts, om det behöver städas, snöröjas eller om någon av behållarna för förpackningar och tidningar behöver tömmas kan du kontakta FTI på telefon 0200-88 03 11. Du kan också fylla i ett formulär på deras webbplats.

Producentansvar för förpackningar och tidningar

Producentansvaret för förpackningar och tidningar infördes i Sverige 1994. Ansvaret innebär att alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning, förpackad vara eller tidning också har ett ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas.

Förpackningsinsamlingen, FTI, ansvarar för och sköter ett rikstäckande insamlingssystem med återvinningsstationer där allmänheten kan lämna sina förbrukade hushållsförpackningar och tidningar.

FTI finansierar insamlingsystemet med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna betalar till REPA, som är en del av FTI. Viss finansiering sker även genom att FTI säljer det återvunna materialet. I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för tio produktgrupper: ballonger, batterier, bilar, däck, elektronik, fiskeredskap, förpackningar, läkemedel, våtservetter samt vissa tobaksvaror.

Underliggande sidor

Hjälpte informationen på sidan dig?