Denna sida är riktad till företagskunder

Inför ditt besök på Må avfallsanläggning

Här är några saker att tänka på innan du besöker Må avfallsanläggning

Transportören ska ha tillstånd

Du som transporterar avfall som uppkommit i eller i samband med din egen yrkesmässiga verksamhet behöver ansöka om tillstånd för detta om mängden avfall som ska transporteras överskrider 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år. För mindre mängder räcker en anmälan till Länsstyrelsen. Läs mer om detta på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats.

Lämna farligt avfall?

Farligt avfall från verksamheter får endast lämnas till - eller tas emot av - dem som har särskilt tillstånd för att omhänderta det farliga avfallet. Miva har givetvis ett sådant tillstånd.

Verksamheter som hanterar farligt avfall är skyldiga att rapportera in uppgifterna till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Innan du kommer till vår avfallanläggning ska du därför fylla i ett transportdokument för farligt avfall.

Oavvattnat slam

För att lämna oavvattnet slam som exempelvis rens från gatubrunnar eller avloppsledningar ska en särskild blankett fyllas i. Deklarationsblanketten ska fyllas i och skickas till oss innan avfallet kan tas emot vid anläggningen.

Kostnad

Avfall från företag och verksamheter lämnas mot en avgift. I priserna ingår i förekommande fall även skatter.

Frågor?

För att hjälpa dig att sortera och svara på frågor finns vår personal till hands när du besöker Må avfallsanläggning. Har du frågor innan ditt besök är du välkommen att kontakta vår bemannade vågstation, 0660-330 360. Vågstationen finns i byggnaden till vänster strax innan du passerar vågen.

Hjälpte informationen på sidan dig?