Må återvinningscentral

Besöksprognos

Hjälpsida besöksprognos
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Onsdag 20 september: Detta är det beräknade besökstrycket på anläggningen vid olika tider denna dag.

Stora pantmaskinen

Driftstopp för städning varje vardag kl 13.00–13.30

I drift

Öppettider

 • onsdag 20 september 07.00–20.00
 • torsdag 21 september 07.00–20.00
 • fredag 22 september 07.00–16.00
 • lördag 23 september 10.00–14.00

Inför besöket

 • Tänk på att mycket kan lagas, återanvändas eller rent av säljas istället för att slängas.
 • Alla säckar med avfall måste vara genomskinliga.
 • Vanliga hushållssopor får inte lämnas på våra återvinningscentraler.

Företagare?

Företag är välkommen att nyttja återvinningscentralen under förutsättning att avfallet är sorterat och fordonet har en totalvikt på max 3,5 ton. För detta betalar företag ett fast enhetspris (farligt avfall debiteras separat utifrån vikt).

Hitta hit

Må återvinningscentral finns på Returvägen 9 i Må. Följ skyltning i rondellen vid norra infarten till Örnsköldsvik.