Återvinningsstationer

Tidningar och hushållsförpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på en återvinningsstation.

Grafisk bild med gröna containers vid en återvinningsstation

Förpackningsinsamlingen, FTI, ansvarar för och sköter ett rikstäckande insamlingssystem med 5 800 återvinningsstationer. I vår kommun finns ett 30-tal återvinnigsstationer som finns tillgängliga dygnet runt.

Närmaste återvinningsstation

På FTI:s webbplats kan du söka var din närmaste återvinningsstation finns.

Öppettider

Samtliga återvinningsstationer är obemannade och tillgängliga dygnet runt.

Det här kan du lämna

Tidningar och hushållsförpackningar av glas, papper, plast och metall. På de flesta återvinningsstationerna finns ofta även behållare för småbatterier.

Synpunkter och frågor

Har du frågor om hur återvinningsstationerna sköts, om det behöver städas, snöröjas eller om någon av behållarna för förpackningar och tidningar behöver tömmas kan du kontakta FTI på telefon 0200-88 03 11. Du kan också fylla i ett formulär på deras webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?