Sorteringsguide

  • Välkommen på 10-årskalas den 25 maj

  • Extraöppet på våra återvinningscentraler

  • Lätt att tvätta bilen rätt

  • Din syn på återbruk - svara på fyra frågor

0
ekipage har besökt Må återvinnings­central idag. När kommer du?

Våra ledstjärnor

En viktig del vårt i arbete är våra fyra ledstjärnor. De är basen i vår värdegrund och innehåller alla de egenskaper vi behöver för att lyckas.