Lyssna

Utvecklingsprojekt fällningsdammar

Bild av fällningsdamm med byggnad

Bakgrund

Fällningsdammar för avloppsrening började användas under slutet av 1970-talet i Sverige som en följd av att befintliga biodamm-anläggningar kompletterades med kemisk fällning. Idag räknas antalet fällningsdammar i Sverige till ett sjuttiotal varav en stor andel finns i norrlandskommuner.

Både Härjedalens och Örnsköldsviks kommuner har en förhållandevis stor andel fällningsdammar bland sina avloppsanläggningar. I Härjedalen finns idag 6 fällningsdammar av totalt 26 reningsanläggningar och inom Örnsköldsviks kommun 13 av totalt 30 reningsanläggningar. Båda kommunerna har därför ett stort intresse av att utvärdera tekniken i förhållande till framtidens behandlingskrav för avloppsvatten och även att utveckla tekniken för att säkerställa en långsiktig hållbarhet. Det finns även ett gemensamt intresse av att hålla främst miljömyndigheter informerade om teknikens funktion, förutsättningar och fördelar jämfört med annan mer resurskrävande teknik.

Utveckla tekniken

Initiativet till ett utvecklingsprojekt kring fällningsdammar togs av Härjedalens kommun under början av 2013. Eftersom Örnsköldsviks kommun tillämpar tekniken på ett stort antal avloppsreningsanläggningar kontaktades Miva. I maj 2013 initierade Sweco en första träff för att diskutera formerna för ett eventuellt samarbetsprojekt och vid mötet beslutades att starta ett projekt för att utveckla tekniken och sprida kunskap kring fällningsdammar med Härjedalens kommun, Miva och Sweco som projektägare.

Syftet med utvecklingsprojektet har varit att hitta utvecklingsområden för att optimera anläggningar, möta framtida krav på avloppsbehandling samt sprida kunskap om tekniken.

Rapporter

Hösten 2016 avslutades utvecklingsprojektet och en rapport i flera delar har tagits fram. Här har du möjlighet att ladda ner och ta del av rapporterna.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Projektbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 250.1 kB 2016-12-01 08.41
Rapport delprojekt 1.pdföppnas i nytt fönster 939.6 kB 2016-12-01 08.41
Rapport delprojekt 2.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2016-12-01 08.41
Rapport delprojekt 3.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2016-12-01 08.41
Rapport delprojekt 4.pdföppnas i nytt fönster 806 kB 2016-12-01 08.41
Rapport delprojekt 5.pdföppnas i nytt fönster 10.5 MB 2016-12-01 08.41
Rapport delprojekt 6.pdföppnas i nytt fönster 748.8 kB 2016-12-01 08.41
SVU-rapport 2016-16.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2016-12-01 08.41
Information beslutsfattare.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2016-12-01 08.41

Frågor

Kontakta Kent Westerlund via telefon 0660-330 410 eller e-post kent.westerlund@miva.se

Sidan publicerad 2017-10-26

Vanliga frågor

Hur är hårdheten på vattnet graderad?
Läs svaret här

Minska matavfallet med fyra kilo

#36 Se över ditt matsvinn! Tänk dig att du slänger en ostskiva eller 1,1 cl mjölk mindre om dagen. Det blir 11 gram om dagen, 77 gram på en vecka, och fyra kilo på ett år! Det låter inte så mycket, men om varje svensk minskar sin avfallsmängd med bara fyra kilo om året så har vi goda förutsättningar för att vända en ohållbar trend.

Fler miljötips