Lyssna

Nya vattenskyddsområden

Mellan åren 2017 och 2021 kartlägger vi och tar fram föreskrifter för alla kommunens vattentäkter. Om du bor i eller har verksamhet i närheten av en vattentäkt kan du behöva anpassa dig till de regler som gäller för just det skyddsområdet. För de allra flesta innebär det inte någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring.

Läs mer om vattenskyddsområden.

Vattenskyddsområde för Gerdal och By vattentäkt

GerBy är namnet på det nya vattenverket som planeras i Gerdal och som kommer att försörja bland annat Örnsköldviks centralort och Sidensjö med dricksvatten. För att dricksvattnet ska skyddas så håller Miva på att se över de i dag befintliga skyddsområdena för Gerdal och By vattentäkter och deras föreskrifter. Arbetet med att ta fram ett nytt gemensamt skyddsområde för vattentäkterna påbörjades under 2016 och beräknas vara klart under 2018.

Tidplan för inrättade av nytt skyddsområde

År

Aktivitet

Färdigställt

2017   

Gamla utredningar gås igenom

Mar 2017


Området för inventering bestäms

Maj 2017


Inventering av planerat område

Sep 2017


Sammanställning och riskanalys

Dec 2017

2018

Förslag på skyddsområde och olika skyddszonerFörslag på föreskrifter

 


Information och samråd med intressenter och berörda sakägareSamråd med myndigheterRevidering av handlingarInlämnande av ansökan på nytt skyddsområde med föreskrifter


Aktuellt

  • Förslag på nytt vattenskyddsområde och föreskrifter tas fram.

Har du frågor?

Kontakta projektledaren Birgitta Eriksson, Miva, 0660-330 426. 

Sidan publicerad 2017-12-27

Vanliga frågor

Vad är skillnaden på ytvatten, grundvatten och råvatten?
Läs svaret här

Moppa med vatten

#32 För att få rena och skinande golv krävs oftast inga kemikalier och det är inte alltid nödvändigt att plocka fram dammsugaren. Torrmoppning eller att moppa med vatten brukar räcka.

Fler miljötips