Lyssna

Nya vattenskyddsområden

Mellan åren 2017 och 2021 kartlägger vi och tar fram föreskrifter för alla kommunens vattentäkter. Om du bor i eller har verksamhet i närheten av en vattentäkt kan du behöva anpassa dig till de regler som gäller för just det skyddsområdet. För de allra flesta innebär det inte någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring.

Läs mer om vattenskyddsområden.

Vattenskyddsområde för Gerdal och By vattentäkt

GerBy är namnet på det nya vattenverket som planeras i Gerdal och som kommer att försörja bland annat Örnsköldviks centralort och Sidensjö med dricksvatten. För att dricksvattnet ska skyddas så håller Miva på att se över de i dag befintliga skyddsområdena för Gerdal och By vattentäkter och deras föreskrifter. Arbetet med att ta fram ett nytt gemensamt skyddsområde för vattentäkterna påbörjades under 2016 och beräknas vara klart under 2018.

Tidplan för inrättade av nytt skyddsområde

År

Aktivitet

Färdigställt

2017   

Gamla utredningar gås igenom

Mar 2017


Området för inventering bestäms

Maj 2017


Inventering av planerat område

Sep 2017


Sammanställning och riskanalys

Dec 2017

2018

Förslag på skyddsområde och olika skyddszonerFörslag på föreskrifter

 


Information och samråd med intressenter och berörda sakägareSamråd med myndigheterRevidering av handlingarInlämnande av ansökan på nytt skyddsområde med föreskrifter


Aktuellt

  • Sedan juni 2017 inventerar vi potentiella risker inom tillrinningsområdet för Gerdal och By vattentäkter. Arbetet sker delvis på entreprenad av Sweco . Vi kommer bara att notera att saker finns utan att värdera, så att vi inte i onödan sätter för stränga föreskrifter utan att vi får dessa på en bra nivå. Vi kommer både att färdas med bil och gå runt på fastigheterna.
  • I slutet av juni 2017 skickades ett informationsbrev ut till berörda fastighetsägare där vi förklarade att vi kommer att inventera i området under sommaren 2017.

Har du frågor?

Kontakta projektledaren Birgitta Eriksson, Miva, 0660-330 426. 

Sidan publicerad 2017-12-27

Vanliga frågor

Är vattnet i Örnsköldsviks kommun hårt eller mjukt?
Läs svaret här

Gå på loppis

#46 Att gå på loppis är ett kul sommarnöje för hela familjen. Chansen att göra fynd och hitta personliga inredningsdetaljer är riktigt stor. På köpet blir du Miljönär och bidrar till miljön genom att återbruka saker och ting.

Fler miljötips