Lyssna

Planerade arbeten

Ska vi arbeta där du bor? Vår till ytan stora kommun medför ett stort ledningsnät
och många anläggningar i form av vattenverk, tryckstegringar och reservoarer,
avloppsreningsverk och pumpstationer. Dagligen arbetar vi för att underhålla
detta och säkra leverans och funktion.

I god tid innan ett nytt större ledningssarbete informerar vi om detta i vår rdinarie
driftinformation, som du hittar via länken här nedanför. På den här sidan via
länkarna till vänster kan du ta del av större planerade arbeten som fortfarande
håller på att utredas eller projekteras. I god tid innan varje ledningsarbete på-
börjas informerar vi om detta i en driftinformation.

Till driftinformation

Anläggningsarbetare i rörgrav
Sidan publicerad 2015-01-28