Lyssna

Eget vatten och avlopp

Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp har en egen avloppsanläggning. Det är Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för och ger information om tillstånd och utformning av enskild avloppsanläggning. Om du har ordnat med egen vattenförsörjning utanför det kommunala nätet är det du som fastighetsägare som själv ansvarar för din privata brunn.

Miva ansvarar för tömning av din brunn

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt.

I Örnsköldsviks kommun är det Miva som ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. För själva tömningen anlitar Miva i sin tur en entreprenör och föraren av slambilen ska kunna styrka att han/hon utför arbetet på uppdrag av Miva. Läs mer om slamtömning

Enskilt dricksvatten

Har du egen brunn ansvarar du själv som fastighetsägare för ditt dricksvatten. Men Miljö- och hälsoenheten kan vara behjälplig med rådgivning i begränsad omfattning.

Kommunen uppmanar dig som har en privat brunn att vara vaksam på indikationer om minskad kapacitet och i god tid planera för eventuella åtgärder. Detta gäller framförallt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning.

Miva har ansvar för dricksvattnet inom sitt verksamhetsområde och har inte möjlighet att köra ut vatten till fastigheter med privat dricksvattenbrunn. Är du i akut behov av dricksvatten går det att hämta vatten i dunk från någon plats som Miva hänvisar till. Kontakta vår kundservice för närmare instruktioner för var du kan hämta vatten i dunk.

Fler råd och tips vid brist på dricksvattenlänk till annan webbplats i egen brunn hittar du på kommunens webbplats.

Kommunen ansvarar för tillstånd och rådgivning

Har du frågor om eget vatten och egen brunn kontakta Miljö- och hälsoenheten inom Samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon 0660-880 00. Du kan även läsa mer på kommunens webbplats.

Läs om enskilt vattenlänk till annan webbplats
Läs om enskilda avloppsanläggningarlänk till annan webbplats

Slambil

Sidan publicerad 2017-06-28

Vanliga frågor

Är ledningarna som dricksvattnet transporteras i rena?
Läs svaret här

Dela och låna saker

#26 Dela saker med grannar och vänner, t ex genom bilpool.

Fler miljötips