Lyssna

Kan jag få ersättning om jag inte längre kan använda min fastighet som tidigare?

Som fastighetsägare har du enligt lag rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Enligt praxis ställs dock höga krav för att man ska anses berättigad till ersättning. Allmän aktsamhet och hänsyn som ändå måste uppfyllas ger inte rätt till någon ersättning.

Sidan publicerad 2017-09-21

Vanliga frågor

Varför ska jag inte lägga kuvert i pappersinsamlingen?
Läs svaret här

Skriv ut dubbelsidigt

#37 Antalet utskrifter i Sverige ökar varje år. I bästa fall kan vi i alla fall halvera pappersmängden genom dubbelsidiga utskrifter.

Fler miljötips