Lyssna

Placering av vattenmätare

Fritt och lättåtkomligt

För att Miva ska kunna komma åt vattenmätaren vid avläsning, byte eller service ansvarar fastighetsägaren för att mätaren är lättåtkomlig. Det innebär att det måste finnas ett fritt utrymme runt mätaren, se illustration nedan. Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Det är också bra om vattenmätaren sitter i ett utrymme där det finns ett golvbrunn.

Fast monterad i konsol

För att platsen för vattenmätaren ska vara godkänd måste vattenmätaren vara fast monterad i en vattenmätarkonsol. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken. Det är fastighetsägarens ansvar att låta sätta upp och bekosta en konsol. Har man en gammal fastighet där mätaren redan är monterad utan konsol bör man låta montera en i efterhand.

Byt ut opålitlig avstängningsventil

Har du en avstängningsventil kallad LK580 ska den bytas av våtrumsbehörig fackman innan Miva kan utföra byte av vattenmätare. Mivas montörer rör inte dessa ventiler. Läs mer om LK580

Uppvärmd plats

Tänk även på att utrymmet där vattenmätaren sitter måste var uppvärmt så att mätaren inte fryser sönder. En sönderfryst vattenmätare kostar mycket pengar och kan orsaka stora vattenskador. Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda mätaren så att den inte fryser sönder, men Miva ska alltid kontaktas för ned- och uppmontering av vattenmätare i exempelvis fritidshus, som debiteras kunden enligt fastställd prislista.

Ny placering eller bruten plombering

Förändring av mätarplacering eller brytning av mätarens plombering får inte ske utan Mivas kännedom.

Mätare i mätbrunn

För mätare som är placerad i mätbrunn finns speciella anvisningar när det gäller placering. Kontakta vår kundservice för mer information.

Exempel på vattenmätarkonsol.

Att tänka på

  • Platsen ska anordnas så att mätaren skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan.
  • Mätaren måste vara fast monterad i en vattenmätarkonsol.
  • Väggparti och golvet intill bör tåla spill och läckage av vatten.
  • Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.
  • Ett utrymme på 600 mm framför och 700 mm ovanför vattenmätaren måste vara fritt från alla föremål, se illustration nedan.
  • Mätarplatsen bör vara upplyst.
  • Om vattenmätaren behöver tas ned på grund av frostrisk eller annan orsak måste fastighetsägaren alltid kontakta Miva.

Ladda ner informationsblad om vattenmätaren

Placering av vattenmätare

Sidan publicerad 2015-09-29

Vanliga frågor

Är vattnet i Örnsköldsviks kommun hårt eller mjukt?
Läs svaret här

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips