Lyssna

Vattenmätaren

Bild av vattenmätare

En vattenmätare mäter kontinuerligt den mängd kallvatten som passerar mätaren via den inkommande vattenledningen. Du betalar bara för det vatten som du förbrukar och därför är det viktigt att mätaren fungerar och är placerad som den ska.

Vattenmätaren är Mivas egendom, men enligt Örnsköldsviks kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun) är du som fastighetsägare ansvarig för att vårda mätaren och se till att den inte skadas av exempelvis frost. Skadas vattenmätaren måste Miva kontaktas för byte och kostnaden för detta debiteras kunden enligt fastställd taxa.

Avstängningskranarna med kopplingar före och efter vattenmätaren är däremot fastighetsägarens egendom. Kontrollera ventilerna regelbundet så att de går att stänga vid behov, till exempel vid en ledningsläcka. Förändring av mätarplacering eller brytning av mätarens plombering får inte ske utan Mivas kännedom.

Läs mer om ABVA
Läs mer om va-taxan

Sidan publicerad 2017-01-24

Vanliga frågor

Får man hälla ut vattenbaserade färger i avloppet?
Läs svaret här

Välj miljömärkta varor

#35 Välj miljömärkta produkter för både dig och ditt hem, så minskar mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Kika efter produkter med Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman nästa gång du handlar.

Fler miljötips