Lyssna

Vattenmätaren

Bild av vattenmätare

En vattenmätare mäter kontinuerligt den mängd kallvatten som passerar mätaren via den inkommande vattenledningen. Du betalar bara för det vatten som du förbrukar och därför är det viktigt att mätaren fungerar och är placerad som den ska.

Vattenmätaren är Mivas egendom, men enligt Örnsköldsviks kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun) är du som fastighetsägare ansvarig för att vårda mätaren och se till att den inte skadas av exempelvis frost. Skadas vattenmätaren måste Miva kontaktas för byte och kostnaden för detta debiteras kunden enligt fastställd taxa.

Avstängningskranarna med kopplingar före och efter vattenmätaren är däremot fastighetsägarens egendom. Kontrollera ventilerna regelbundet så att de går att stänga vid behov, till exempel vid en ledningsläcka. Förändring av mätarplacering eller brytning av mätarens plombering får inte ske utan Mivas kännedom.

Läs mer om ABVA
Läs mer om va-taxan

Sidan publicerad 2017-01-24

Vanliga frågor

Hur får man bort kalkbeläggningar?
Läs svaret här

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips