Lyssna

Vattnets hårdhet

I Örnsköldsvik är vattnet mjukt. Det innebär att du kan tvätta och diska med den lägsta rekommenderade doseringen då tvål, tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Om inte tvätten är hårt smutsad kan du gärna hoppa över förtvätten också.

Det mesta kommunala dricksvattnet inklusive grundvattnet i Sverige är mjukt. Det beror på att största delen av Sverige har en sammansättning av urberg och morän, vilket gör såväl ytvattnet som grundvattnet mjukare. På många platser och särskilt i landets kalkrika områden är dricksvattnet i de kommunala ledningarna hårt.

Vattnets hårdhetsgrader

Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller, främst är det kalcium- och i mindre omfattning magnesiumjoner som avses. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten. Vattnet mäts i tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH = grad, deutscher Härte).

0-2,1 Mycket mjukt
2,2-4,9 Mjukt
5,0-9,8 Medelhårt
9,9-21,0 Hårt
21,1 Mycket hårt
Vattnets hårdhet på olika platser i kommunen

Samhälle/by

Hårdhet °dH

 

Aspsele

2,7

 

Banafjäl

2,4

 

Billsta

1,4

 

Bjästa

2,2

 

Björna

3,7

 

Björsby

2,3

 

Bonäset

1,3

 

Bredbyn

2,9

 

Bölen

1,4

 

Centrala Örnsköldsvik

1,5

 

Drömme

3,9

 

Gideå

3,6

 

Gottne

2,9

 

Grundsunda

5,6

 

Gullänget

1,0

 

Hemling

4,8

 

Husum

1,1

 

Järved

1,5

 

Komnäs

4,1

 

Kornsjö

1,9

 

Kubbe

2,9

 

Källom

4,0

 

Köpmanholmen

2,3

 

Långviksmon

2,6

 

Mellansel

2,9

 

Mjäla/Blåvik

2,0

 

Mo

4,5

 

Norrböle

2,8

 

Nyliden

5,6

 

Näske

2,4

 

Nötbolandet

3,1

 

Rössjö

3,5

 

Sidensjö

4,0

 

Själevad

1,2

 

Skorped

4,9

 

Smedsbyn/Idbyn

2,2

 

Solberg

1,6

 

Sund/Domsjö

1,5

 

Sunnansjö

2,0

 

Sörbygden

0,6

 

Trehörningsjö

4,3

 

Trysunda

5,2

 

Ulvön

4,0

 

Utby

2,2

 

Varvet

1,5

 

Västansjö

2,2

 

Överhörnäs

1,0

 

Överå

4,8

 

Vill du veta vilket vattenverk som som förser dig med dricksvatten?
Läs mer om vattenverk

Sidan publicerad 2017-10-26

Vanliga frågor

Vattnet är vitt, nästan som mjölk. Vad är fel?
Läs svaret här

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips