Lyssna

Kontroll av dricksvattenkvalitet

Dricksvattnet är vårt mest välkontrollerade livsmedel. Det ställs höga kvalitetskrav på vattnet. Livsmedelsverket beslutar om vilka krav som måste uppfyllas. Vi kontrollerar fortlöpande att vårt dricksvatten uppfyller samtliga krav. Dricksvattnet genomgår en mycket omfattande kvalitetskontroll och under ett år tar Miva i genomsnitt 1 500 vattenprover. Prover tas på:

  • råvatten, alltså det vatten som pumpas in i vattenverken
  • utgående dricksvatten 
  • kranvatten hos kunden

Laboratoriet kontrollerar bland annat om det förekommer tungmetaller, organiska miljögifter och olika hälsofarliga mikroorganismer i vattnet. Analyserna visar att vårt dricksvatten genomgående håller en mycket hög kvalitet.

Driftkontroll

Laboratorieanalyser görs på råvatten samt på utgående dricksvatten. Analysresultaten används för att driften kan ske på ett tekniskt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Egenkontroll

Normal kontroll och utvidgad kontroll görs på utgående dricksvatten från vattenverket och på dricksvatten hos kund enligt Livsmedelsverkets krav. Vattenprover tas regelbundet från ett antal fasta kontrollpunkter. Prover tas också i samband med att nya ledningar tas i drift i ledningsnätet samt när kunder framför klagomål.

Sidan publicerad 2014-11-27

Vanliga frågor

Varför luktar det lite unket av vattnet på morgonen?
Läs svaret här

Besök en återvinningscentral

#31 Grovsopor, elektronikavfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet sorteras på en återvinningscentral för att återvinnas så långt det är möjligt.

Fler miljötips