Lyssna

Kontroll av dricksvattenkvalitet

Dricksvattnet är vårt mest välkontrollerade livsmedel. Det ställs höga kvalitetskrav på vattnet. Livsmedelsverket beslutar om vilka krav som måste uppfyllas. Vi kontrollerar fortlöpande att vårt dricksvatten uppfyller samtliga krav. Dricksvattnet genomgår en mycket omfattande kvalitetskontroll och under ett år tar Miva i genomsnitt 1 500 vattenprover. Prover tas på:

  • råvatten, alltså det vatten som pumpas in i vattenverken
  • utgående dricksvatten 
  • kranvatten hos kunden

Laboratoriet kontrollerar bland annat om det förekommer tungmetaller, organiska miljögifter och olika hälsofarliga mikroorganismer i vattnet. Analyserna visar att vårt dricksvatten genomgående håller en mycket hög kvalitet.

Driftkontroll

Laboratorieanalyser görs på råvatten samt på utgående dricksvatten. Analysresultaten används för att driften kan ske på ett tekniskt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Egenkontroll

Normal kontroll och utvidgad kontroll görs på utgående dricksvatten från vattenverket och på dricksvatten hos kund enligt Livsmedelsverkets krav. Vattenprover tas regelbundet från ett antal fasta kontrollpunkter. Prover tas också i samband med att nya ledningar tas i drift i ledningsnätet samt när kunder framför klagomål.

Sidan publicerad 2014-11-27

Vanliga frågor

När jag bytte vattenfiltret var det fullt av "skräp". Kommer det från dricksvattnet?
Läs svaret här

Gummi istället för engångs

#34 Använd gummihandskar hellre än engångshandskar för att skydda händerna när du städar. Då slösar du inte på naturresurserna. Om du inte kan använda gummahandskar på grund av t ex allergi, finns tunna bomullsvantar som du kan använda under dessa. Det finns även särskilda gummihandskar utan latex för allergiker.

Fler miljötips