Lyssna

Vad kan du göra för avloppet

Du påverkar reningen av avloppsvattnet mer än du kanske tror. Reningen påverkar nämligen av vad du spolar ner i toaletten. Tyvärr spolas andra saker ner i toaletterna än det som de är avsedda för.

Reningsverken är först och främst byggda för att rena vattnet från näringsämnen som kväve och fosfor samt från organiskt material. Kemikalier, tungmetaller och medicinrester är mycket svårare att få bort ur avloppsvattnet. Dessutom slår dessa kemikalier ut de värdefulla mikroorganismer som renar vattnet på reningsverket. Utan mikroorganismer får vattendragen i anslutning till reningsverket ta emot både fosfor och kemikalier, vilket bidrar till syrebrist i vattendragen med exempelvis dålig lukt och övergödning som följd.

Eftersom avloppsreningsverk är inte byggda för att rena miljögifter har det på senare år blivit allt svårare att hålla jämna steg med de ökade utsläppen av miljögifter. Därför är det viktigare än någonsin att arbeta förebyggande och minska användningen av miljögifter i samhället. På fackspråk kallas detta uppströmsarbete, det vill säga det arbete som görs för att miljögifter från hushåll och anslutna industrier inte ska komma in i avloppssystemen. I det jobbet måste du hjälpa till!

Överdosera inte

Tvätten blir inte renare för att du använder med tvättmedel.Genom att dosera rätt vid disk och tvätt är du snällare mot vattnet och miljön. I vår kommun är vattnet mjukt vilket innebär att du kan tvätta och diska med den lägsta rekommenderade doseringen då tvål, tvätt- och diskmedel löddrar lätt.

Duscha med svanen

Allt som hamnar i vattnet påverkar kretsloppet. När du duschar blir vattnet smutsigt. Det är okej så länge det inte hamnar en massa onödiga kemikaler i vattnet. Köp produkter märkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU-blomman.

Lämna till återvinningscentral

I avloppsreningsverken finns det fantastiska bakterier som hjälper oss att rensa och rena vattnet. Men ämnen som målarfärg, kemikalier och lösningsmedel tar död på dessa bakterier, och det är varken bra för oss eller miljön. Se alltid till att lämna farligt avfall till en återvinningscentral.

Läkemedel till apotek

Mediciner hör hemma i människokroppen och inte i toaletten. I avloppet tar mediciner död på de goda bakterierna som hjälper till att rensa och rena vattnet. Lämna gamla eller överblivna mediciner till ditt apotek.

Torka upp matfett

Stopp i avloppsrören kan bero på stekfett och oljor av olika slag. När fett och olja kommer ner i avloppsrören, stelnar det och kan till slut orsaka en propp på insidan av rören. Torka upp överflödigt fett med en bit hushållspapper innan disk.

Kasta snus i papperskorg

Varje dag slängs 4 miljoner snusprillor i svenska toaletter. Det är vår vanligaste ”fulspolning” och innebär 1 100 ton snus varje år. Det är lätt att förstå att det sättet att använda våra toaletter innebär en påfrestning på både våra reningsverk och vår natur. Snus innehåller nämligen den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts ner i naturen. Ha alltid en papperskorg på toaletten där snus och annat skräp kan slängas.

Skräp är skräp

Släng skräp som tips, bindor, kondomer med mera i soppåsen, inte i toaletten. I reningsverkens rensgaller, som tar emot inkommande vatten, fastnar olika saker som t ex leksaksbilar, tabletter av olika slag, kalsonger, sprutor, tops, bindor, tamponger, kondomer och hårstrån. Vissa saker kan ju av misstag ha spolats ner, men de orsakar ändå många gånger problem, framför allt i våra pumpar som sätts igen.

Sidan publicerad 2017-10-26

Vanliga frågor

Jag har köpt en ny diskmaskin, behöver jag tillsätta salt i den för att avhärda vattnet?
Läs svaret här

Fyll tvättmaskinen

#27 Fyll tvättmaskinen och dosera helst något lägre än anvisningen. Extra tvättmedel gör aldrig tvätten renare.

Fler miljötips