Lyssna

Så lagar vi läckor

Alla våra anläggningar och ledningar kräver ständig tillsyn för att fungera. Vi utför både planerat underhåll och akuta arbeten. Det leder ibland till kortare och längre leveransavbrott, tryckförändringar, missfärgat vatten och begränsad framkomlighet. Så här kan det se ut när vi åtgärdar sådant.

Det är inte alltid ledningarna ligger på 2–3 meters djup. Här låg de på cirka 5 meters djup. Foto: Miva

Ibland är det trångt att komma åt ledningarna. Här var det berg på ena sidan och dagvattenledningar på de andra sidorna. Foto: Miva

Så här kan ett ventilbyte i en korsning se ut. Foto: Miva

Vardagsjobbet innebär många överraskningar. Här har fastighetsägaren varit kreativ och ställt ena plinten för hundkojan på locket till avloppsbrunnen. Problemet var bara att det inte gick att komma åt brunnen och avstängningsventilen för vattenledningen... Foto: Miva

28 augusti 2008 orsakade regnet stora störningar. Här är bilder från Billsta. Foto: Miva

Skyfallet orsakade bland annat jordskred och en läcka på huvudvattenledningen från Gerdal till Örnsköldsvik. Foto: Miva

Sidan publicerad 2014-09-15

Vanliga frågor

Jag har dåligt tryck i vattenkranen. Vad ska jag göra?
Läs svaret här

Lukta och smaka först

#8 10-20 procent av alla inköpta livsmedel slängs helt i onödan, vilket är ett slöseri som kostar ett genomsnittligt hushåll omkring 5 300 kronor om året. De pengarna kan du göra annat för om du vågar lukta och smaka på mat du överväger att slänga.

Fler miljötips