Lyssna

Återställning av mark efter problem

I samband med driftstörningar kan det hända att vår personal måste göra ingrepp på din fastighet. Oavsett om det är akuta eller planerade arbeten så försöker vi alltid komma i kontakt med fastighetsägaren innan vi påbörjar jobbet.

Om fastighetsägaren inte är hemma och vi har ett akut problem lämnar vi information i brevlådan. Där framgår att vi på grund av en akut driftstörning i området har tvingats gräva på fastighetsägarens mark för att komma åt va-ledningarna och åtgärda felet. Även om vi satt upp avspärrningar vill vi också påminna om att det kan finnas djupa schakt inom vårt arbetsområde.

I samband med ett ledningsarbete kan det dröja ett par dagar innan vi är färdiga och problemet avhjälpt. Markytan kan däremot inte återställas direkt efter det slutförda arbetet. För att undvika framtida sättningar måste jorden först få möjlighet att sjunka ihop. Som regel återställs marken under sommaren eller kommande sommar beroende på årstid. Miva återställer då till hur ytan såg ut innan grävningen eller vad som överenskommits. Tidigare grönytor täcks med matjord och gräsfrö, och buskar eller annan växtlighet planteras tillbaka eller ersätts. Asfalterade ytor återställs av kommunens Trafik- och parkavdelning.

Tack för den hänsyn du visar vår anläggningspersonal under arbetets gång!

Sidan publicerad 2017-10-26

Vanliga frågor

Är det säkrast att skaffa ett vattenreningsfilter för att få bra kranvatten?
Läs svaret här

"Reklam, nej tack"

#40 Ett svenskt hushåll får cirka 50 kilo pappersreklam varje år, en stor del av det måste transporteras till återvinning för att bli ny reklam. Genom att avbeställa reklam minskar du utsläpp och skogsavverkning. Sätt upp en skylt med ”Reklam, nej tack” på din dörr eller postlåda.

Fler miljötips