Lyssna

Vatten och avlopp

Flicka tittar ut över havet

Viktigt! Läs av din vattenmätare

Under 2015 uppdaterar Miva sitt kundsystem och i samband med detta är det viktigt att vi får aktuell vattenmätarställning från alla kunder. Detta för att underlätta eventuella framtida justeringar av enskilda va-avgifter. Om du får vår information om detta i brevlådan är det viktigt att du läser av din vattenmätare och rapporterar mätarställningen till oss så snart som möjligt även om du anser att du nyligen gjort det. Hur du gör framgår av informationen och här på vår webbplats.
Avläsning av vattenmätaren

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Vi som arbetar på Miva ser till så att du som bor och verkar i Örnsköldsvik får tillgång till dricksvatten dygnet runt, året runt – idag och i framtiden. Vår målsättning är att leverera ett gott och hälsosamt dricksvatten till alla.

Avloppsvatten – spillvatten och dagvatten

Förutom att vatten är ett livsviktigt livsmedel är det också världens största spridare av föroreningar och sjukdomar. Vi tar hand om avloppsvattnet från våra kunder och renar det noga i våra reningsverk på ett miljöanpassat och resursriktigt sätt.

Miva ansvarar även för slamtömningen hos dig som har egen brunn.

Ett omfattande ledningsnät

I Örnsköldsviks kommun finns 182 mil ledningar och därtill sammanlagt 281 anläggningar. Ledningsnätet är med andra ord omfattande och i jämförelse med andra kommuner har Örnsköldsvik många meter ledning per kund. Det beror delvis på kommunens kuperade topografi, men också på historien och den tid då det fanns åtta mindre kommuner som alla byggde upp egna ledningsnät.

Dagligen arbetar vi för att underhålla allt detta och säkra både leverans och funktion. Utöver det löpande underhållet satsar Miva varje år åtskilliga miljoner kronor i upprustning av ledningsnät och anläggningar. Det gör vi för att vattnet ska gå en ren och frisk framtid till mötes i många miljoner år till.

Bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun) reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och Miva.
Läs ABVA - de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2015-09-03

Vanliga frågor

Varför kliar det när jag har duschat?
Läs svaret här

Rensa ut gamla kemikalier

#16 Rensa ut gamla kemikalier och lämna till Må återvinningscentral eller dess mobila variant. Välj sedan miljömärkta varor och undvik kemikalier om det går. Många husmorsknep är både effektiva och snälla mot miljön.

Fler miljötips