Lyssna

Vatten och avlopp

Flicka tittar ut över havet

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Vi som arbetar på Miva ser till så att du som bor och verkar i Örnsköldsvik får tillgång till dricksvatten dygnet runt, året runt – idag och i framtiden. Vår målsättning är att leverera ett gott och hälsosamt dricksvatten till alla.

Avloppsvatten – spillvatten och dagvatten

Förutom att vatten är ett livsviktigt livsmedel är det också världens största spridare av föroreningar och sjukdomar. Vi tar hand om avloppsvattnet från våra kunder och renar det noga i våra reningsverk på ett miljöanpassat och resursriktigt sätt.

Miva ansvarar även för slamtömningen hos dig som har egen brunn.

Ett omfattande ledningsnät

I Örnsköldsviks kommun finns 182 mil ledningar och därtill sammanlagt 281 anläggningar. Ledningsnätet är med andra ord omfattande och i jämförelse med andra kommuner har Örnsköldsvik många meter ledning per kund. Det beror delvis på kommunens kuperade topografi, men också på historien och den tid då det fanns åtta mindre kommuner som alla byggde upp egna ledningsnät.

Dagligen arbetar vi för att underhålla allt detta och säkra både leverans och funktion. Utöver det löpande underhållet satsar Miva varje år åtskilliga miljoner kronor i upprustning av ledningsnät och anläggningar. Det gör vi för att vattnet ska gå en ren och frisk framtid till mötes i många miljoner år till.

Bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun) reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och Miva.
Läs ABVA - de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2016-02-05

Driftinformation

Vanliga frågor

Kan jag genom att lukta och smaka på dricksvattnet avgöra om det går att dricka?
Läs svaret här

Städa med fibertrasa

#9 Använd i första hand en fibertrasa och vatten vid rengöring och städning. Mikrofibertrasor har så tunna fibrer att den drar åt sig smuts och fukt, utan användning av kemiska rengöringsmedel. För toalettstolen och handfat kan lite ättika användas för att ta bort kalkavlagringar. Såpa är bra komplettering för allrengöring samt rengöring av golv och ugn. 

Fler miljötips