Lyssna

Vatten och avlopp

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Vi som arbetar på Miva ser till så att du som bor och verkar i Örnsköldsvik får tillgång till dricksvatten dygnet runt, året runt – idag och i framtiden. Vår målsättning är att leverera ett gott och hälsosamt dricksvatten till alla.

Avloppsvatten – spillvatten och dagvatten

Förutom att vatten är ett livsviktigt livsmedel är det också världens största spridare av föroreningar och sjukdomar. Vi tar hand om avloppsvattnet från våra kunder och renar det noga i våra reningsverk på ett miljöanpassat och resursriktigt sätt.

Miva ansvarar även för slamtömningen hos dig som har egen brunn.

Ett omfattande ledningsnät

I Örnsköldsviks kommun finns 182 mil ledningar och därtill sammanlagt 281 anläggningar. Ledningsnätet är med andra ord omfattande och i jämförelse med andra kommuner har Örnsköldsvik många meter ledning per kund. Det beror delvis på kommunens kuperade topografi, men också på historien och den tid då det fanns åtta mindre kommuner som alla byggde upp egna ledningsnät.

Dagligen arbetar vi för att underhålla allt detta och säkra både leverans och funktion. Utöver det löpande underhållet satsar Miva varje år åtskilliga miljoner kronor i upprustning av ledningsnät och anläggningar. Det gör vi för att vattnet ska gå en ren och frisk framtid till mötes i många miljoner år till.

Bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun) reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och Miva.
Läs ABVA - de allmänna bestämmelserna för vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mitt vatten är ditt vatten

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Till skillnad från andra livsmedel får vi dessutom vattnet både hemburet och omhändertaget efter att vi använt det. Det är inte ofta vi reflekterar över detta. Möjligen när en läcka uppstår eller när vi är utomlands och tvingas köpa flaskvatten. Vi betraktar snarare vårt dricksvatten som något självklart.

Det är inte mängden vatten som är ett problem, utan vad som hamnar i vattnet och därefter i kretsloppet som påverkar miljön och vår framtida vattenkvalitet. I Sverige finns generellt ett överflöd av vatten, och vi använder i dag endast 0,5 till 1 procent av vårt tillgängliga vatten.

Mitt Vatten är en gemensam kommunikationssatsning från alla som producerar och levererar dricksvatten i Sverige. Under tre år ska vi tillsammans göra gemensam sak och uppmärksamma vårt dricksvatten. Vi vill visa hur viktigt det är med rent vatten och att rent vatten inte gör sig självt. Reinvesteringar måste få kosta om vi ska ha tillgång till rent vatten både idag och i framtiden. Det kommer att uppmärksammas på nationell nivå, men även lokalt här i Örnsköldsvik kommer vi på olika sätt att fokusera på dricksvattnet - med information, tävlingar och aktiviteter!

Till Mitt Vattens kampanjsidalänk till annan webbplats

Sidan publicerad 2014-12-10

Vanliga frågor

Vad är det som orsakar konstiga ljud och smällar i ledningsnätet?
Läs svaret här

"Reklam, nej tack"

#40 Ett svenskt hushåll får cirka 50 kilo pappersreklam varje år, en stor del av det måste transporteras till återvinning för att bli ny reklam. Genom att avbeställa reklam minskar du utsläpp och skogsavverkning. Sätt upp en skylt med ”Reklam, nej tack” på din dörr eller postlåda.

Fler miljötips