Lyssna

Sponsring

Mivas verksamhet bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som rör renhållning, vatten och avlopp fungerar för kommuninvånarna. Samhälls- och miljönytta är viktigt för oss. Med kunskap och engagemang vill vi gärna uppmuntra andra med samma drivkrafter, men tyvärr är våra möjligheter till sponsring mycket begränsade.

Generell riktlinje för sponsring

Sponsring ingår inte som en etablerad del i Mivas kommunikation och marknadsföring, utan sker sporadiskt och undantagsvis. Detta grundar sig i att va-verksamheten regleras strikt via Vattentjänstlagen och att avgiftsuttaget från våra kunder inte får överskrida de kostnader som är nödvändiga för att anordna och driva den allmänna va-anläggningen. Miva får alltså inte ta ut högre avgifter än vad som krävs för att täcka nödvändiga kostnader.

Vår verksamhet får därmed inte drivas så att den ger en väsentlig vinst eller sponsrar någon annan typ av verksamhet. Detsamma gäller den taxefinansierade verksamheten inom avfall och återvinning.

Inom såväl va som avfall och återvinning finns samtidigt ett tydligt informationsuppdrag gentemot kunderna, vilket ur ett sponsringsperspektiv kan innebära lättnader utifrån ovanstående om sponsringen exempelvis kan kopplas till en tydlig informationsinsats.

Kontaktperson
Lars Westberg, kommunikationsansvarig
Tfn 0660-330 321
E-post

Sidan publicerad 2014-01-14

Vanliga frågor

Vilket telefonnummer har Miva?
Läs svaret här

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips