Lyssna

Ledning

Ledningen för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB består av VD och avdelningschefer.

Gerth Mattebo, VD. Foto: Lars Westberg

Gerth Mattebo
VD

Skicka e-post

Andreas Fahlgren, chef Styrning och samordning. Foto: Lars Westberg

Andreas Fahlgren
Avdelningshef
Styrning och samordning

Skicka e-post

Kent Westerlund, chef Vatten och avlopp. Foto: Lars Westberg

Kent Westerlund
Avdelningschef
Vatten och avlopp

Skicka e-post

Åsa Möller, chef Avfall och återvinning. Foto: Lars Westberg

Åsa Möller
Avdelningschef
Avfall och återvinning

Skicka e-post

Styrelse

Styrelsen för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB består av ordförande, fyra ledamöter och två arbetstagarrepresentanter.

Skicka e-post till styrelsen

Jim Sundelin (S), ordförande. Foto: Lars Westberg

Jim Sundelin (S)
Ordförande

Patrik Björklund (M)
Vice ordförande

Sara Rindeskog (-), ledamot. Foto: Lars Westberg

Sara Rindeskog (-)
Ledamot

Barbro Brix (S)                
Ledamot

Pär Lindberg (-), representant Rodret AB

Pär Lindberg (-) 
Ledamot, repr. Rodret AB

Anders Lundell (-), arbetstagarrepr LO/Kommunal. Foto: Lars Westberg

Anders Lundell (-)
Arbetstagarrepr. LO/Kommunal

Foto: Lars Westberg

Vakant
Arbetstagarrepr. tjänstemännen

Sidan publicerad 2017-09-28

Vanliga frågor

Hur många ledamöter sitter i Mivas styrelse?
Läs svaret här

Fyll diskmaskinen

#1 Fyll disk- och tvättmaskinen helt innan den körs.

Fler miljötips