Lyssna

Vad gör jag om dricksvattnet luktar och smakar konstigt?

Kontakta oss på Miva eller Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning för att få reda på orsaken. Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker meddelas konsumenterna omedelbart, till exempel via lokalradion, om vad som hänt och vad man bör göra.

Sidan publicerad 2012-01-31

Driftinformation

Vanliga frågor

Vilket telefonnummer har Miva?
Läs svaret här

Fyll diskmaskinen

#1 Fyll disk- och tvättmaskinen helt innan den körs.

Fler miljötips