Lyssna

Mitt sopkärl tömdes inte. Vad beror det på?

Om du har ställt ut kärlet i rätt tid, låt det stå tills vi har tömt det då vi på grund av oförutsedda händelser kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten.  

Sophämtningsarbetet pågår under hela dagen och det betyder att man kan få sitt sopkärl tömt alltifrån klockan 6 på morgonen till klockan 22 på kvällen.

Den som tömmer sopkärlet rapporterar på exakt klockslag varför ett kärl inte har tömts. Det kan till exempel bero på att kärlet står på fel plats eller är felvänt. Kontakta vår kundservice för att få information om varför ditt sopkärl inte har tömts. Du kan då antingen beställa en extra tömning eller vänta 14 dagar till nästa tömningstillfälle.

Vintertid kan snö och halka försena sophämtningen. Låt sopkärlet stå tills vi har tömt det.

Sidan publicerad 2018-01-03

Vanliga frågor

Hur många ledamöter sitter i Mivas styrelse?
Läs svaret här

Lägsta dosering på tvätt- och diskmedel

#3 I vår kommun är vattnet mjukt. Därför kan du använda den lägsta doseringen då tvätt- och diskmedel löddrar lätt.

Fler miljötips