Lyssna

Min nära släktning har avlidit, vad gör jag med hans/hennes abonnemang för va och hushållsavfall?

Du kontaktar Miva för att registrera abonnemanget som ett dödsbo samt uppger namn och adress till någon som ansvarar för dödsboet. Det innebär att fakturor fortsättningsvis kan betalas från dödsboet.

Om inte detta görs kommer fakturorna att fortsätta att skickas i den avlidnes namn och adress. När betalning inte inkommer går fakturorna vidare till det företag som sköter Mivas kravverksamhet och inkassokrav kommer att skickas ut.

Sidan publicerad 2014-01-14

Driftinformation

Vanliga frågor

När bildades Miva?
Läs svaret här

Köp miljömärkt

#12 Köp miljömärkta produkter.

Fler miljötips