Lyssna

Kan jag begära rotavdrag för tjänster som Miva utför, t ex från- och återinkoppling av vatten?

Nej, enligt Skatteverket får du bara göra rotavdrag för arbete som görs inom den egna fastigheten. Om Miva utför en återinkoppling av vattnet utanför din fastighetsgräns, där avstängningsventilen som regel är placerad, kan du inte begära rotavdrag för detta.

Sidan publicerad 2012-04-12

Vanliga frågor

Vilket telefonnummer har Miva?
Läs svaret här

Köp miljömärkt

#12 Köp miljömärkta produkter.

Fler miljötips