Lyssna

Blir avfallstaxan högre när matavfall börjar sorteras separat?

Nej, tvärtom. Eftersom vi vill bidra till att uppnå Sveriges nationella miljömål har taxan konstruerats för att uppmuntra så många som möjligt att sortera matavfallet separat. Den som väljer att göra det får en halverad viktavgift för avfallet i både det gröna och bruna kärlet. Den som inte gör något val behåller sitt gröna kärl och samma viktavgift som tidigare. Taxans slutliga utformning har beslutats av kommunfullmäktige i april 2014 och finns publicerad på vår webbplats miva.se.

Sidan publicerad 2014-06-27

Vanliga frågor

Vilket telefonnummer har Miva?
Läs svaret här

Kläder utan kemtvätt

#10 Handla inte kläder som kräver kemtvätt.

Fler miljötips