Lyssna

Tack!

Vi har nu tagit emot dina anmärkningar på din fastighets anslutning till Mivas avloppsledningssystem. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt för att informera om eventuella orsaker och åtgärder som kommer att vidtas.

Vänliga hälsningar
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Sidan publicerad 2017-02-07

Driftinformation

Vanliga frågor

Måste jag anmäla adressändring till Miva?
Läs svaret här