Lyssna

Personuppgiftsansvarig

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Box 350, 891 28 Örnsköldsvik, organisationsnummer 556767-2695 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag. Örnsköldsviks kommunkoncern har ett gemensamt dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt.

Vid frågor, vänd dig till Kontaktcenter, Örnsköldsviks kommun, e-post kontaktcenter@ornskoldsvik.se, tfn 0660-880 00.

Sidan publicerad 2018-06-18

Vanliga frågor

Hur använder jag e-faktura?
Läs svaret här