Lyssna

Senast publicerad 2014-06-12 | Åtgärdat

Vattenläcka Centrumgatan i Mellansel

I samband med Mivas underhållsarbete av vatten- och spillvattenledningar i Mellansel har en vattenläcka uppstått. Berörda är boende på Centrumgatan och Läxvägen. För mer information om underhållsarbetet klicka här.

Arbetet med att laga vattenläckan pågår och beräknas vara klart under dagen.

Efter en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som i sin tur kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, som exempelvis läckor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Prenumerera på Mivas driftinformation

Sidan publicerad 2014-06-12 av Cecilia Bergkvist

Vanliga frågor

Telefonnumret till kundservice är felaktigt i brevet om årets slamtömning, vad gör jag??
Läs svaret här