Lyssna

Senast publicerad 2014-06-12 | Åtgärdat

Vattenavstängning delar av Ås

I samband med det pågående underhållsarbetet av vatten- och spillvattenledningar i Ås genomför Miva omkopplingar som innebär störningar i vattenleveransen och att vattnet kommer att vara avstängt i delar av Ås från Björkvägen fram till korsningen Åsvägen/Åsgatan.

Avstängning
Från: torsdag 7 juni, kl 08.00
Till: torsdag 7 juni, kl 15.00

Berörda
Norr om järnvägen berörs boende från Björkvägen och österut fram till korsningen Åsvägen/Åsgatan. Söder om järnvägen berörs boende på Västerlånggatan, Lantmannavägen samt Tvillingstavägen. Intilliggande områden kan även drabbas av missfärgat vatten under avstängningen, vilket åtgärdas genom att spola vattnet.

Tips
Tappa gärna upp lite vatten för matlagning och toalettbesök innan avstängningen.

Efter avstängningen kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet som exempel läckor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Felanmälan dygnet runt 0660-330 330
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Prenumerera på Mivas driftinformation

Sidan publicerad 2014-06-12 av Lars Westberg

Vanliga frågor

Min nära släktning har avlidit, vad gör jag med hans/hennes abonnemang för va och hushållsavfall?
Läs svaret här