Lyssna

Verksamhetsavfall

FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGSKUND

Alla avgifter som anges är exklusive moms och gäller tills vidare. I förekommande fall ingår även övriga skatter.

Företag och verksamheter kan lämna grovavfall, elektronikavfall samt farliga avfall på Må avfallsanläggning mot en avgift enligt nedanstående prislista. Nedan framgår de vanligaste avfallsslagen. För övrigt avfall eller vid frågor, kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.

Läs mer om Må avfallsanläggning

OBS! Oljeavskiljarvatten och tvätthallsslam

På grund av tekniska problem är mottagningen av oljeskiljarvatten och tvätthallsslam stängd. Tills att vi åtgärdat problemen rekommenderar vi att ni vänder er till någon motsvarande anläggning i närområdet:

Dovatech Recycling AB Umeå, telefon 090-18 80 50
Lundstams Umeå, telefon 090-13 35 00
Ragn-Sells Söråker, telefon 010-723 13 05
Stena Umeå, telefon 090-77 72 22

Prislista för verksamhetsavfall vid Må återvinningscentral (fordon upp till 3,5 ton med sorterat avfall)

Typ av avfall

Pris ex moms

Enhetspris, upp till två kubikmeter (m³)

300 kr

Överstigande, per kubikmeter (m³)

150 kr

Prislista för verksamhetsavfall vid Må avfallsanläggning . (fordon över 3,5 ton med osorterat/sorterat avfall)

Typ av avfall

Pris ex moms

Osorterat avfall¹

1 800 kr/ton

Brännbart avfall (upp till 80 x 20 x 20 cm)

1 200 kr/ton

Överstort brännbart (över 80 x 20 x 20 cm)

1 700 kr/ton

Deponirest

1 600 kr/ton

Gips

1 600 kr/ton

Träavfall, rent trä

1 200 kr/ton

Jord, sten, betong, tegel, blandat (upp till 30 cm)

100 kr/ton

Jord, sten, betong, tegel, blandat (över 30 cm)

800 kr/ton

Sluttäckningsmassor ovan tätskikt²

0 kr/ton

Metallskrot

0 kr/ton

Ris och kvistar

300 kr/ton

Löv

400 kr/ton

Stubbar

1 700 kr/ton

Kompostmaterial

700 kr/ton

Slam från fettavskiljare

1 000 kr/ton

Oavvattnat slam

900 kr/ton

 

 

Farligt avfall

 

Impregnerat trä

2 200 kr/ton

Asbest

1 300 kr/ton

Spillolja

350 kr/ton

Färgburkar

8 kr/kg

Oljefilter/absol/lösningsmedel

10 kr/kg

Syror/baser/glykol/sprayburkar (färg)

15 kr/kg

Sprayburkar (isocyanater)

25 kr/kg

 

 

Avfall med producentansvar som lämnas utan kostnad

Wellpapp

0 kr

Returkartong/pappersförpackningar

0 kr

Metallförpackningar

0 kr

Plastförpackningar

0 kr

Lysrör

0 kr

Ljuskällor (glöd-, lågenergi-, LED- och halogenlampor)

0 kr

Småbatterier

0 kr

Elektronik från företag

0 kr

Kyl och frys

0 kr

¹ Osorterat avfall får inte innehålla farligt avfall
² Sluttäckningsmassor måste kontrolleras innan avlämning. Kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360, för mer information.

Felangiven fraktion

Felangiven fraktion vid invägning, felsorterad fraktion eller felaktigt placerad fraktion vid våra återvinningscentraler debiteras med ordinarie avgift för osorterat avfall plus 1 000 kr/ton.

Större volymer

För ytterligare information eller prisförslag för stora volymer av ovanstående eller andra materialslag, kontakta vår bemannade vågstation på Må, 0660-330 360.

Övrigt

När Miva utför tjänster som inte kan beräknas enligt prislistan ovan lämnas pris efter överenskommelse.

Sidan publicerad 2017-10-09

Vanliga frågor

Är det verkligen miljövänligt att diska ur förpackningar för återvinning?
Läs svaret här

"Reklam, nej tack"

#40 Ett svenskt hushåll får cirka 50 kilo pappersreklam varje år, en stor del av det måste transporteras till återvinning för att bli ny reklam. Genom att avbeställa reklam minskar du utsläpp och skogsavverkning. Sätt upp en skylt med ”Reklam, nej tack” på din dörr eller postlåda.

Fler miljötips