Lyssna

Plockanalys

Plockanalys innebär att en i förväg bestämd mängd avfall från gröna och bruna sopkärl plockas ut och sorteras. Resultat redovisas och allt sammanställs i en rapport. Genom plockanalysen får vi reda på vad avfallet innehåller och vi kan på så sätt få ett underlag för att bedöma vilka återvinningsbara fraktioner, eller avfallsslag, som inte sorteras ut.

Syftet med en plockanalys är att få en bild av vad hushållen i Örnsköldsvik slänger i sina sopkärl och hur mycket avfall som totalt genereras i vår kommun. Resultatet av plockanalysen används sedan för att arbeta med och följa upp de mål som finns i kommunens avfallsplan. Plockanalysen kan också användas som underlag för informationsinsatser till hushållen.

Sidan publicerad 2015-06-25

Vanliga frågor

Jag har inte så mycket sopor. Kan jag ändra så att mina sopor hämtas mer sällan?
Läs svaret här

Panta mera

#28 Panta dina burkar och flaskor i butik eller på Må återvinningscentral så att de kan användas igen. Både glas och metall kan nämligen återvinnas hur många gånger som helst!

Fler miljötips