Lyssna

Matavfall från jord till bord

Sedan hösten 2014 samlar Miva in matavfall separat. Bra för miljön, enkelt och ekonomiskt! Av matavfallet blir det fordonsgas och växtnäring, och som tack för hjälpen får du en halverad viktavgift på dina sopor. Se här hur enkelt det är! 

Matavfallsinsamling, steg 1 av 9

Ät upp maten och släng inte matresterna – återvinn dem!

Matavfallsinsamling, steg 2 av 9

Låt matavfallet rinna av i vasken. Använd slask-skrapan.

Matavfallsinsamling, steg 3 av 9

Lägg matavfallet i de papperspåsar som Miva tillhandahåller.

Matavfallsinsamling, steg 4 av 9

Fyll påsen upp till den streckade linjen på insidan av påsen.

Matavfallsinsamling, steg 5 av 9

Vik ihop påsen och ställ ner den i det bruna kärlet.

Matavfallsinsamling, steg 6 av 9

Det bruna kärlet töms normalt samtidigt som det gröna kärlet, men i två separata fack. Du väljer själv om du vill tömma båda kärlen eller bara något av dem vid varje tillfälle.


Matavfallsinsamling, steg 7 av 9

Matavfallet mellanlagras på Må avfallsanläggning och transporteras sedan till en biogasanläggning i Härnösand för rötning.

Matavfallsinsamling, steg 8 av 9

Matavfallet blir biogas till fordon genom en teknik som nyttjar mikroorganis-mernas naturliga förmåga att omvandla organiskt avfall till förnybar energi.

Matavfallsinsamling, steg 9 av 9

Resterna blir gödsel till åkermark.

Sidan publicerad 2018-06-01

Vanliga frågor

Mitt sopkärl tömdes inte. Vad beror det på?
Läs svaret här

Bibliotek så mycket mer än böcker

#45 Visst vet du att de flesta bibliotek idag erbjuder så mycket mer än bara utlåning av böcker? På många bibliotek kan man också låna TV-spel, filmer, skivor, ljudböcker, tidningar och magasin. Helt gratis! Passa på att Njut av ett gratisnöje som dessutom är bra för miljön.

Fler miljötips