Lyssna

Matavfall från jord till bord

Sedan hösten 2014 samlar Miva in matavfall separat. Bra för miljön, enkelt och ekonomiskt! Av matavfallet blir det fordonsgas och växtnäring, och som tack för hjälpen får du en halverad viktavgift på dina sopor. Se här hur enkelt det är! 

Matavfallsinsamling, steg 1 av 9

Ät upp maten och släng inte matresterna – återvinn dem!

Matavfallsinsamling, steg 2 av 9

Låt matavfallet rinna av i vasken. Använd slask-skrapan.

Matavfallsinsamling, steg 3 av 9

Lägg matavfallet i de papperspåsar som Miva tillhandahåller.

Matavfallsinsamling, steg 4 av 9

Fyll påsen upp till den streckade linjen på insidan av påsen.

Matavfallsinsamling, steg 5 av 9

Vik ihop påsen och ställ ner den i det bruna kärlet.

Matavfallsinsamling, steg 6 av 9

Det bruna kärlet töms normalt samtidigt som det gröna kärlet, men i två separata fack. Du väljer själv om du vill tömma båda kärlen eller bara något av dem vid varje tillfälle.


Matavfallsinsamling, steg 7 av 9

Matavfallet mellanlagras på Må avfallsanläggning och transporteras sedan till en biogasanläggning i Skellefteå för rötning.

Matavfallsinsamling, steg 8 av 9

Matavfallet blir biogas till fordon genom en teknik som nyttjar mikroorganis-mernas naturliga förmåga att omvandla organiskt avfall till förnybar energi.

Matavfallsinsamling, steg 9 av 9

Resterna blir gödsel till exempelvis skogen.

Sidan publicerad 2018-02-17

Vanliga frågor

Jag har hört att det inte är någon idé att sortera eftersom allt ändå blandas ihop och läggs på tippen eller bränns upp. Är det sant?
Läs svaret här

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips