Lyssna

Kompostering

Vad är kompostering?

Den som komposterar får helt gratis en näringsrik gödning och jordförbättring till sin trädgård. Dessutom tillfredsställelsen att veta att man bidrar till en bättre miljö och hjälper till att minska sopberget.

Vad som lämpar sig bra för kompostering är organiskt avfall i form av matrester och likartat köksavfall, kaffe- och tesump, hushållspapper, trädgårdsavfall och kattsand.

Vem kan kompostera?

För såväl en- som flerfamiljshus är det tillåtet att kompostera trädgårdsavfall på den egna fastigheten. Det är också tillåtet att kompostera organiskt avfall, dvs mat- och köksavfall, men du måste först lämna in en skriftlig anmälan till Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta dem på telefon 0660-88 000.

När du lämnar in en ansökan om egen kompost för matavfall är du skyldig:

  • att låta Miva ta hand om övrigt avfall
  • att själv ta hand om kompostjorden
  • att säkerställa att behållaren placeras, underhålls och sköts så att olägenheter inte uppstår.

Att tänka på vid kompostering

Vid kompostering av hushållsavfall måste kompostbehållaren vara skadedjurssäker och helst värmeisolerad. Med skadedjurssäker menas att flugor, fåglar eller gnagare inte ska kunna komma åt avfallet eller lockas dit. Behållaren ska därför också vara försedd med lock. Botten ska vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta. Behållaren ska även vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.

Sidan publicerad 2015-06-24

Vanliga frågor

Jag misstänker att min granne har slängt avfall i mitt sopkärl. Vad kan jag göra?
Läs svaret här

Välj miljömärkta varor

#35 Välj miljömärkta produkter för både dig och ditt hem, så minskar mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Kika efter produkter med Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman nästa gång du handlar.

Fler miljötips