Lyssna

Vad händer om jag inte använder mitt bruna sopkärl?

Har du inte sorterat något matavfall separat i det bruna kärlet på 6 månader förlorar du rätten till det bruna kärlet och får fortsätt­ningsvis slänga matavfall som brännbart hushållsavfall i det gröna kärlet med den högre viktavgiften. Miva kommer då att hämta in det bruna kärlet.

Sidan publicerad 2017-04-10

Vanliga frågor

Hur vet jag när slambilen kommer?
Läs svaret här

Lägsta dosering på tvätt- och diskmedel

#3 I vår kommun är vattnet mjukt. Därför kan du använda den lägsta doseringen då tvätt- och diskmedel löddrar lätt.

Fler miljötips