Lyssna

Vad gör jag med det bruna kärlet när jag flyttar?

När du flyttar ska någon annan ta över ditt sopkärl. Tänk därför på att alltid tvätta och fräscha upp kärlet innan du flyttar. Har du även ett brunt kärl för matavfall, så lämnar du det på din gamla adress. Abonnemanget med separat insamling av matavfall övergår med automatik till den nya ägaren som därefter får ta ställning till om han/hon vill sortera sitt matavfall separat. Om inte tar den nya ägaren kontakt med vår kundservice.

Sidan publicerad 2015-08-25

Vanliga frågor

Kommer flerfamiljshus att kunna sortera sitt matavfall separat?
Läs svaret här

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips