Lyssna

Vad är biogas och biogödsel?

Biogas (fordonsgas) bildas när organiskt material (t ex matrester, växter, gödsel och avloppsvatten) bryts ned av mikroorganismer i syrefria miljöer. Biogastekniken innebär att man utnyttjar mikroorganismernas naturliga förmåga att omvandla organiskt avfall till förnybar energi.

Efter biogasprocessen blir det kvar en produkt som innehåller all den näring som fanns med från början. Dessutom omvandlas en stor del av det bundna kvävet till en form som är lättillgänglig för grödan. Detta är en fördel då ett av miljöproblemen i det moderna lantbruket är utlakningen av kväve från marken. Restprodukten benämns olika, men mest förekommande är biogödsel, biomull eller rötrest.

Sidan publicerad 2014-06-10

Vanliga frågor

Hur gör jag om jag glömt att ställa ut sopkärlet?
Läs svaret här

Sug upp fettet

#2 Sug upp fett i stekpannan med hushållspapper.

Fler miljötips